98. Con xuống bơi được không? May I Go In To Swim? – Song ngữ

Short Funny Stories Chuyện Vui Ngắn English: Anonymous Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm Compile: Lotus group Con xuống bơi được không? May I Go In To Swim? Overheard on the beach at a coast resort. Chuyện nghe được tại bãi tắm của một khu nghỉ mát ven biển.   Small boy to his mother:…

Read More

97. Vay tiền – Borrowing Money – Song ngữ

Short Funny Stories Chuyện Vui Ngắn English: Anonymous Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm Compile: Lotus group Vay tiền – Borrowing Money   “Glad to see you, old man. Can you lend me ten dollars?” – “Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không?”   “Sorry, but I…

Read More

96. Giá trị của những bài học nhạc – My Daughter’s Music Lessons – Song ngữ

Short Funny Stories Chuyện Vui Ngắn English: Anonymous Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm Compile: Lotus group   Giá trị của những bài học nhạc – My Daughter’s Music Lessons “My daughter’s music lessons are a fortune to me?” – “Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia sản của tôi…

Read More

95. Dòng sông không sâu – The River Isn’t Deep – Song ngữ

Short Funny Stories Chuyện Vui Ngắn English: Anonymous Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm Compile: Lotus group Dòng sông không sâu – The River Isn’t Deep A stranger on horseback came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was deep. Một lữ khách đi ngựa đến một…

Read More

94. Bố cháu muốn đi ngủ – Father Wants To Go To Bed – Song ngữ

Short Funny Stories Chuyện Vui Ngắn English: Anonymous Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm Compile: Lotus group   94. Bố cháu muốn đi ngủ – Father Wants To Go To Bed   Next-door Neighbor””s Little Boy: “Father say could you lend him your cassette player for tonight?” Chú bé hàng xóm cạnh nhà: – Bố…

Read More

93. Tiền và bạn – Money and friends – Song ngữ

Short Funny Stories Chuyện Vui Ngắn English: Anonymous Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm Compile: Lotus group   Tiền và bạn – Money and friends   “Since he lost all of his money, half of his friends don””t know him anymore.” “Từ ngày hắn mất hết tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn…

Read More

92. Nothing – Không ai chết cả – Song ngữ

Short Funny Stories Chuyện Vui Ngắn English: Anonymous Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm Compile: Lotus group   Nothing – Không ai chết cả   “Well, this month is almost over,” said the coworker  with a wave of his hand “and……………  NOTHING!”   Anh bạn đồng nghiệp nói trong thểu não “Thế mà   tháng…

Read More

91. Tiền bẩn – Soiled Currency – Song ngữ

Short Funny Stories Chuyện Vui Ngắn English: Anonymous Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm Compile: Lotus group   Tiền bẩn – Soiled Currency   “I hope you are not afraid of microbes”, apologized the paying teller as he cashed the schoolteacher’s check with soiled currency.  – Tôi hy vọng là cô không sợ vi trùng,…

Read More

90. Ba quý tử – Three Sons – Song ngữ

Short Funny Stories Chuyện Vui Ngắn English: Anonymous Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm Compile: Lotus group Ba quý tử – Three Sons “No question about it”, said the third mother, “little Harold is destined to be a doctor, why, he never comes when I called him!”- Bé Harold nhà tôi thì khỏi phải nói,…

Read More

89. Tham vọng thời trai trẻ – Boying Ambition – Song ngữ

Short Funny Stories Chuyện Vui Ngắn English: Anonymous Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm Compile: Lotus group   Tham vọng thời trai trẻ – Boying Ambition   “Yes, when my mother used to cut my hair, I often wished I might be baldheaded” – “Có chứ. Ngày xưa khi mẹ tôi cắt tóc cho tôi,…

Read More