Trích Đoạn: Sự Tái Sinh Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng Excerpt: The Reincarnation of the Dalai Lama Tibet – Song ngữ

English: The Dalai Lama – Dharamsala – September 24, 2011. Việt ngữ: Konchog Jimpa Lhamo. Compile: Middle Way Group. Trích Đoạn: Sự Tái Sinh Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng Excerpt: The Reincarnation of the Dalai Lama Tibet   Introduction – Giới Thiệu:   My fellow Tibetans, both in and outside Tibet, all…

Read More

Luật Nghiệp Báo – phần I – The Law of Karma – part I – Song ngữ

English: Ernest K. S. Hunt, 1962. Việt ngữ: Tịnh Minh, 1992. Compile: Middle Way Group. Luật Nghiệp Báo – phần I – The Law of Karma – part I   The first lesson which the Buddha would teach each of us, is the meaning of the Law of Karma. Bài học đầu tiên mà Phật…

Read More

Luật Nghiệp Báo – phần II – The Law of Karma – part II – Song ngữ

English: Ernest K. S. Hunt, 1962. Việt ngữ: Tịnh Minh, 1992. Compile: Middle Way Group. Luật Nghiệp Báo – phần II – The Law of Karma – part II – Song ngữ   …Nghiệp Báo Ứng…”  “Vâng, người vợ củ đã lấy đi chiếc xe thể thao Porsch khi ly dị,  Bằng sự công bằng…

Read More

Nghiệp qua Hành Động: Nhân nào quả nấy? – Karma in Action: We are what we do? – Song ngữ

English: Andrew Olendzki – Winter 2008. Việt ngữ: Thiện Tri Thức. Compile: Middle Way Group.     Nghiệp qua Hành Động: Nhân nào quả nấy? Karma in Action: We are what we do?     “Nghiệp có nghĩa là hành động. Làm mọi thứ thay đổi thông qua hành động,  Chứ không phải bằng lời…

Read More

Karma – Nghiệp

Causes Of Action, Anguttara Nikaya  Những Nguyên Nhân Của Hành Động, Kinh Tăng Chi Bộ English: Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến Compile: Middle Way Group 01. Nguyên Nhân của Hành Động – Causes of Action – Song ngữ   01. Nguyên Nhân của Hành Động – Song ngữ Nguyên Nhân…

Read More