Yoga làm ấm cơ thể – Yoga for warm up – Song ngữ

English: Middle Way Group.

Việt ngữ: Thi Trân

Compile: Middle Way Group.

 

According to Yoga instructor Thu Xinh at Golden Heart Meditation and Yoga Center, the cold weather that making people susceptible to flu, the daily activities become more difficult to perform, weight gain, the joints become less flexible. In the winter time, staying active is an essential part of fighting joint pain, so pursue indoor activities like the treadmill, elliptical or stationary bike. If you’re aching but not arthritic, consider Yoga or Pilates. So, the first condition to keep the body warm is to keep pace appropriate movement every day.

Theo huấn luyện viên Thu Xinh, Trung tâm Thiền và Yoga Trái Tim Vàng, thời tiết lạnh giá, mọi người dễ bị cảm cúm, vận động khó khăn, tăng cân, vùng khớp trở nên kém linh hoạt hơn. Trời càng lạnh, con người lười vận động càng dễ bị các vấn đề về xương khớp. Do vậy điều kiện đầu tiên để giữ ấm cơ thể là giữ nhịp độ vận động phù hợp mỗi ngày.

 

Yoga instructor Thu Xinh will guide some simple Yoga poses exercises following. Hopefully, those poses will help you maintain body temperature, and makes the joints are more flexible and move easily. Note, those are problems or swelling of degenerative arthritis of the spine should begin slowly and fit the body’s resistance.

Huấn luyện viên Thu Xinh sẽ hướng dẫn một số bài tập yoga đơn giản sau đây giúp bạn luôn duy trì được nhiệt độ cơ thể, đồng thời làm cho các khớp được linh hoạt và cử động dễ dàng. Lưu ý những người đang có vấn đề thoái hóa cột sống hoặc sưng viêm khớp nên tập một cách chậm rãi và vừa với sức chịu của cơ thể.

 

General – Tổng quát

 

Need 6 Yoga poses to warm up in the morning.

Cần 6 thế Yoga để hâm nóng cơ thể vào buổi sáng.

 

 1. The mountain pose – Thế núi đứng.

 

 

 1. Standing Forward Fold (Uttanasana) – Thế gập người

 

 

 1. Standing Backbend (Anuvittasana – Thế ngả người ra sau

 

 

 1. Hero pose – Thế chào dài

 

 

 

 1. Marichyasana I – Thế Đầu chạm gối

 

 1. Purvottanasana (Upward Plank Pose) Thế máy bay nghiêng cánh.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/khoe-dep/tham-my/6-bai-yoga-don-gian-lam-am-co-the-mua-lanh-3348496.html
 2. http://colekcolek.com/wp-content/uploads/2013/04/standing-forward-bend-uttanasana.jpg
 3. https://www.yogaclassplan.com/yoga-pose/pose-dedicated-to-the-sage-marichi-i/
 4. http://katiehayyoga.com/wp-content/uploads/2014/02/table-top.jpg
 5. Photo 1: https://www.youtube.com/watch?v=4P2mYcOGxbU