Sẽ chỉ cho nó biết – Will show him – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Sẽ chỉ cho nó biết – Will show him

 

A young lady came home from a date, rather said. She told her mother,
– “Anthony proposed to me an hour ago.”
– “Then why are you so sad?” her mother asked.
Một thiếu nữ trẻ trở về nhà sau cuộc hẹn hò, tỏ ra buồn rầu. Cô tâm sự với mẹ:
-“Anthony đã cầu hôn con một giờ trước đây.”
-“Thế thì tại sao mà con lại buồn bã như vậy?” người mẹ hỏi.


– “Because he also told me he is an atheist. Mom, he doesn’t even believe there’s a Hell.”
Her mother replied, “Mary him anyway. Between the two of us, we’ll show him how wrong he is.”

– “Bởi vì anh ấy cũng nói với con anh ấy là người vô thần. Mẹ ạ, thậm chí anh ấy còn chẳng thèm tin là có địa ngục nữa.
– “Cứ lấy nó đi. Sống với chúng ta, ta sẽ chỉ cho nó thấy là nó đã sai lầm như thế nào.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-382.html
  2. http://www.argumentpress.ro/wp-content/uploads/2015/05/female-driver-arguing-with-police.jpg
  3. http://jokesforkidstotell.blogspot.com/2014/06/comedy-jokes-jokes-for-kids-that-are.html
  4. https://e11ulis.wordpress.com/author/ntthuy1703/
  5. http://themetapicture.com/how-a-gentleman-should-look-like/
  6. http://funnyhappyenglish.com/112-2/