Ông Bà Của Tôi – My Grandparents – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Compile: Lotus group.

 

My Grandparents – Ông Bà Của Tôi

 

Few can bring the warmth

We can find in their embrace,

And little more is needed to bring love

Than the smile on their face.

Ít ai làm ấm cõi lòng

Mà ta cảm nhận trong vòng tay ôm

Nụ cười cũng ấm tâm hồn

Tình yêu tỏa rạng trên khuôn mặt người.

 

They’ve a supply of precious stories,

Yet they’ve time to wipe a tear,

Or give us reasons to make us laugh,

They grow more precious through the years.

Người rành nhiều truyện tuyệt vời

Lau giùm nước mắt ta rơi khi buồn

Hay là tạo dịp luôn luôn

Cho ta nở nụ cười ròn quanh năm,

Tình người quý hoá vô ngần

Theo cùng năm tháng tăng dần mãi thôi.

 

I believe that God sent us Grandparents

As our legacy from above,

To share the moments of our life,

As extra measures of His love.

Tôi tin rằng chính ông Trời

Gửi Ông Bà tới cho tôi kiếp này

Như là tặng vật quý thay,

Cùng tôi chia xẻ phút giây vui buồn,

Trời cho hưởng tại cõi trần

Tình thương vĩ đại muôn phần Trời ban.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. Hình 1: https://morimiss.blogspot.com/2017/03/be-trendy-my-dear-grandparents.html
  2. Hình 2: https://nypost.com/2019/02/28/why-you-should-always-invite-grandparents-on-family-vacations/
  3. Hình 3: https://www.tienvnguyen.net/a352/ong-ba-1-grandparents-1-