Nỗi Nhớ Người Thương – Memories of the Beloved wife – Song ngữ

English: Lotus group.

Việt ngữ: Nguyễn Lương Sanh – Pháp danh: Quảng Quý.

Compile: Lotus group

 

Thơ: Nguyễn Lương Sanh – Pháp Danh Quảng Quý

Thương về hiền thê: Trần Thị Trọng – Pháp Danh Quảng Kim

Đang nằm trong Bệnh Viện Bascom.

San Jose, California 02-04-2022 – nhằm ngày mùng 4 Tết năm Nhâm Dần.

Bà bi bệnh cục máu đông khiến bà bị bệnh bại liệt hầu như toàn thân.

Ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Quí nhà thơ và phu nhân đã trở về Đà Nẵng Việt Nam để sống với các người con gái.

Memories of the Beloved wife

Nỗi Nhớ Người Thương

 

A day without the loved wife

Like a long last dark winter evening

Oh suffering, my heart looks sorry

I pray that the good wife karma’s debt could be spent

Một hôm vắng bóng người yêu

Giống như đêm tối cánh chiều mùa đông

Ôi đau khổ lòng trông thương nhớ

Cầu vợ hiền nghiệp nợ được tiêu

 

Oh, of a whole Life’s hard work

Never enjoyed the joys…

Now the fall of life’s illness has come

Remembrance, for passionate and loving wife

Gian nan vất vã đời nhiều

Chưa từng hưởng được những điều sướng vui

Nay ngã bịnh nghiệp đời đã đến

Nỗi nhớ, thương thương mến vợ hiền

 

The lonely night lying in constant tears

The children miss Mommy with pain

Pray to ten direction Buddha Dharmas

Praying all Buddhas, Boddhisatva’s blessing

Đêm nằm lệ đổ triền miên

Các con nhớ Mẹ nỗi niềm lòng đau

Cầu Trời Phật Pháp màu minh chứng

Cầu vợ con hưởng đức Phật Trời

 

For her long life and healthy

Restful near with her children and grandchildren…

Sống thêm tuổi thọ trên đời

Gần bên con cháu thảnh thơi an nhàn…

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://pediaa.com/difference-between-beloved-and-loved/
  2. https://www.pinterest.es/pin/34691859602581456/
  3. https://www.facebook.com/0109327982.mani/