Người Đẹp Và Quái Thú – Beauty And The Beast – Song ngữ

English: Lyricist – Lời Nhạc: Howard Ashman.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến (Chỉnh sửa lời 5/16/2017).

Compile: Lotus group.

Người Đẹp Và Quái Thú – Beauty And The Beast

 

 

Tale as old as time

True as it can be

Barely even friends

Then somebody bends

Unexpectedly

Câu chuyện xưa như cổ tích

Xảy ra giống như thật

Hai người chưa thành bạn

Chợt một người thay đổi

Thật hết sức bất ngờ

 

      Xảy ra giống như thật, Hai người chưa thành bạn,

      Chợt một người thay đổi, Thật hết sức bất ngờ.

 

Just a little change

Small to say the least

Both a little scared

Neither one prepared

Beauty and the beast

Chỉ đổi thay chút ít

Nhưng thay đổi quan trọng

Làm cả hai sợ hãi

Không ai kịp chuẩn bị

Người đẹp và quái thú

 

Ever just the same

Ever a surprise

Ever as before

Ever just as sure

As the sun will rise

Tới giờ, vẫn như thế

Tới giờ, vẫn ngạc nhiên

Dù trước kia, vẫn thế

Chắc chắn cho tới giờ

Chuyện nầy xảy ra thật

Thật như mặt trời mọc

 

Tale as old as time

Tune as old as song

Bittersweet and strange

Finding you can change

Learning you were wrong

Câu chuyện xưa như cổ tích

Điệu nhạc cũ như bài hát

Ngọt đắng và lạ lùng

Nhận ra mình thay đổi

Nhận biết mình sai lầm

 

Ngọt đắng và lạ lùng, Nhận ra mình thay đổi. Nhận biết mình sai lầm.

 

Certain as the sun

Rising in the east

Tale as old as time

Song as old as rhyme

Beauty and the beast

Chắc chắn như mặt trời

Mọc lên ở phương Đông

Câu chuyện xưa như cổ tích

Bài hát cũ như vần điệu

Người đẹp và quái thú

 

Tale as old as time

Song as old as rhyme

Beauty and the beast

Câu chuyện xưa như cổ tích

Bài hát cũ như vần điệu

Người đẹp và quái thú

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a635/nguoi-dep-va-quai-thu-beauty-and-the-beast
  2. Photo 1: https://www.virginmegastore.ae/film-tv/kids-family/beauty-and-the-beast/p/265194
  3. Photo 2: https://www.pinterest.com/pin/521010250619358703/
  4. Photo 3: http://wis.pr/whisper/054c35b705fd4c82465cac641b39dd103c8a94/Bittersweet-and-strange-finding-you-can-change–learning-you-were-wron
  5. Photo 4: https://www.pinterest.com/pin/518617713316201386/