Mẹ ơi. Con phải đi rồi – Mother. I have to go – Song ngữ

English: Rabindranath Tagore.

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Compiling: Middle Way Group.

The End – Chung Cuộc


It is time for me to go,

Mother I am going.
When in the paling darkness

Of the lonely dawn
you stretch out your arms

For your baby in the bed,
I shall say, “Baby is not there!” –

Mother, I am going.

Tới giờ con phải đi rồi

Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à.

Khi trong bóng tối nhạt nhòa

Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền

Mẹ vươn tay xuống giường bên

Tìm con bé bỏng. Con bèn thưa mau:

“Bé nào còn ở đó đâu!”

Mẹ ơi Con phải đi nào còn đây.

 

I shall become a delicate draught of air,

And caress you and I shall be ripples in the water,

When you bathe,

And kiss you and kiss you again.

Con thành làn gió hây hây

Vuốt ve Mẹ quý tỏ bày lòng con,

Con thành sóng nước nhẹ tuôn

Hôn khi mẹ tắm và hôn Mẹ hoài.

In the gusty night

When the rain patters on the leaves

You will hear my whisper in your bed,
and my laughter will flash with the lightning
through the open window

Into your room.

Trong đêm gió lộng ngoài trời

Khi mưa vỗ lá cây khơi điệu buồn

Mẹ nghe con sẽ thì thầm

Ngay trong giường Mẹ, kèm luôn tiếng cười

Vang theo ánh chớp bên ngoài

Rọi qua cửa sổ phòng nơi Mẹ nằm.

If you lie awake,

Thinking of your baby till late into the night,
I shall sing to you from the stars,

“Sleep, mother, sleep.”
Khi mà Mẹ ngủ khó khăn

Nghĩ về con mãi, miên man đêm trường

Con từ sao sáng hát vang:

“Ngủ yên hỡi Mẹ! Hãy an giấc nồng!”

 

On the straying moonbeams

I shall steal over your bed,
and lie upon your bosom

While you sleep.

Lạc theo trăng sáng vào phòng

Con len lén tới giường cùng Mẹ thôi

Nằm vào lòng Mẹ tuyệt vời

Trong khi Mẹ ngủ con thời đâu xa.

 

I shall become a dream,
and through the little opening of your eyelids

I shall slip into the depths of your sleep
and when you wake up and look round startled, 

Like a twinkling firefly

I shall flit out into the darkness.

Con thành một giấc mơ hoa

Qua mi mắt Mẹ hé ra đêm này

Lọt vào khi Mẹ ngủ say

Và khi thức giấc Mẹ đầy ngạc nhiên

Nhìn quanh, con chẳng kề bên

Con như đom đóm bay lên tối trời.

When, on the great festival of puja,

The neighbors’ children come and play about the house,

I shall melt into the music of the flute

And throb in your heart all day.
Khi ngày Đại Lễ tới nơi

Trẻ con lối xóm tới chơi quanh nhà,

Con hoà tiếng sáo vẳng ra

Thấm vào tim Mẹ thiết tha suốt ngày.

Dear Auntie will come

With puja-presents and will ask,
“Where is our baby, Sister?”
Mother, you will tell her softly,
“He is in the pupils of my eyes,
he is in my body

And my soul.” 

Đến thăm Mẹ lễ năm nay

Cô mang quà tặng, hỏi: “Này Chị ơi

Bé nhà mình ở đâu rồi?”

Dịu dàng Mẹ hãy trả lời Cô đi:

“Em à! Bé chẳng xa chi

Ở trong mắt chị Bé thì còn đây

Bé trong thân thể chị này

Trong tâm hồn chị Bé nay mãi còn!”

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://tienvnguyen.net/p146a201/chung-cuoc-the-end
  2. http://www.poemhunter.com/poem/the-end-7/
  3. https://www.google.com/search?q=proverb+the+end+images
  4. https://www.webb-ellis.org/project/mother-i-am-going/
  5. https://www.hellotravel.com/events/magha-puja
  6. https://paintingvalley.com/mother-baby-painting
  7. https://www.seventhgeneration.com/blog/quotes-we-love-all-about-moms