Lòng Từ Bi – Compassion – Song ngữ

English: Mahathera Dhammananda.

Việt ngữ: HT Thiện Châu.

Compiling: Middle Way Group.

 

 

Compassion – Lòng Từ Bi.


He who is skilled in doing good and
who wishes to attain that state of calm
should be able, upright, perfectly upright
obedient, gentle, and humble

Ai khôn ngoan muốn cầu hạnh phúc
Và ước mong sống với an lành
Phải tài năng, ngay thẳng, công minh
Nghe lời phải dịu dàng khiêm tốn

Contented, easily looked after,
with few duties, simple in livelihood,
controlled in senses, discreet, not impudent,
not greedily attached to families.

Ưa thanh bần, dễ dàng chịu đựng
Ít bận rộn, vui đời giản dị
Chế ngự giác quan và thận trọng
Không liều lĩnh, chẳng mê tục lụy

 

He should not commit any slight wrong,
so that other wise men might find fault in him.
May all beings be happy and safe,
may their hearts be wholesome

Không chạy theo điều quấy nhỏ nhoi
Mà thánh hiền có thể chê bai
Đem an vui đến cho muôn loài
Cầu chúng sinh thảy đều an lạc

 

 

Whatsoever living beings there are;
feeble or strong, long, stout or medium,
short, small or large, seen or unseen.
Those dwelling far or near,

Không bỏ sót một hữu tình nào
Kẻ ốm yếu hoặc người khỏe mạnh
Giống lớn to hoặc loại dài cao
Cỡ trung bình, hoặc ngắn, nhỏ, thô

 

 


Those who are born and those
who are to be born.
May all beings, without exception,
be happy minded.

Có hình tướng hay không hình tướng
Ở gần ta hoặc ở nơi xa
Đã sinh rồi hoặc sắp sinh ra
Cầu cho tất cả đều an lạc

 

 

 

Let not one deceive another nor despise any
person whatsoever in any place.
In anger or ill-will,
let him not wish any harm to another.

Với ai và bất luận ở đâu
Không lừa dối, chẳng nên khinh dễ
Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ
Đừng mưu toan gây khổ cho nhau.

 

Just as a mother would protect her
only child at the risk of her own life,
even so let him cultivate a boundless heart
towards all beings.
Như mẹ hiền thương yêu con một
Dám hy sinh bảo vệ cho con
Với muôn loài ân cần không khác
Lòng ái từ như biển như non

 

 

 

Let thoughts of boundless love pervade the
whole world; above, below and across
without any obstruction,
without any hatred, without any enmity.
Tung rải từ tâm khắp vũ trụ
mở rộng lòng thương không giới hạn
Tầng trên, phía dưới, và khoảng giữa
Không vướng mắc, oán thù, ghét bỏ

Whether he stands, walks, sits or lies down,
as long as he is awake,
he should develop this mindfulness.
This, they say is the highest conduct here.
Khi đi, khi đứng hoặc nằm ngồi
Những lúc tinh thần được tỉnh táo
Phát triển luôn dòng chính niệm nầy
Là lối sống cao đẹp nhất đời.

 

Not falling into error,
virtuous and endowed with insight,
he discards attachment to sensuous desires.
Truly, he does not come again; to be conceived in a womb.

Đừng để lạc vào nơi mê tối
Đủ giới đức trí tuệ cao vời
Và dứt bỏ lòng tham dục lạc
Được như thế thoát khỏi luân hồi.

 

 

“Truly, he does come again; being conceived in a womb…”

“Thật sự, Ông nội đã đầu thay trở lại…”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://hyanart.weebly.com/blog/metta-sutta-loving-kindness
  2. http://thuvienhoasen.org/a10458/kinh-tu-bi-metta-sutta-song-ngu-viet-va-anh
  3. https://www.google.com/search?q=từ+bi+images
  4. http://quotesgram.com/may-god-keep-you-safe-quotes/
  5. https://www.pinterest.com/pin/440789882255991987/
  6. https://hinhnen.tv/hinh-anh-dong-vat-de-thuong.html
  7. http://www.thegioiphatgiao.vn/bentachtra/mandam/nhan-mua-cu-nghi-ve-long-tu-bi-voi-loai-vat