Hãy Để Tôi Ra Đi – Let Me Go – Song ngữ

English: Christina Rossetti (1830-1894).

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Compile: Lotus group.

Để Tôi Ra Đi – Let Me Go

 

 

When I come to the end of the road

And the sun has set for me

I want no rites in a gloom filled room

Why cry for a soul set free?

Khi tôi tới cuối đường đời

Vầng dương theo lặn cuối trời xa xôi

Đừng bày nghi lễ cho tôi

Đầy phòng sầu muộn thêm khơi não nề

Hồn tôi thanh thản, khóc chi?

 

Miss me a little, but not for long

And not with your head bowed low

Remember the love that once we shared

Miss me, but let me go.

For this is a journey we all must take

And each must go alone.

Nhớ tôi thoáng chốc, chớ hề nhớ lâu

Không cần cúi thấp mái đầu

Nhớ yêu thương lúc cùng nhau cận kề

Nhớ tôi nhưng để tôi đi.

Đoạn đường ai cũng phải về trước sau

Du hành đơn độc tránh đâu.

 

It’s all part of the master plan

A step on the road to home.

When you are lonely and sick at heart

Go the friends we know.

Laugh at all the things we used to do

Miss me, but let me go.

Trò chơi tạo hóa nhiệm màu lạ chi

Bước đầu trên nẻo thác về.

Khi người cô độc và tê tái lòng

Hãy tìm họp bạn tương đồng.

Cười như xưa lúc mình cùng đùa vui

Nhớ tôi hãy cứ nhớ thôi

Để tôi đi nhé, thảnh thơi trên đường.

 

When I am dead my dearest

Sing no sad songs for me

Plant thou no roses at my head

Nor shady cypress tree

Be the green grass above me

With showers and dewdrops wet

And if thou wilt remember

And if thou wilt, forget.

Khi tôi chết, hỡi người thương,

Xin đừng hát khúc sầu vương não nùng

Mộ tôi hồng thắm đừng trồng

Chẳng cần bóng bách, bóng tùng buông lơi

Hãy giăng cỏ mượt xanh tươi

Đón mưa gieo hạt, hứng trời mù sương

Tùy người hé nụ nhớ thương

Hoặc theo cánh gió xuôi vườn lãng quên.

 

I shall not see the shadows,

I shall not fear the rain;

I shall not hear the nightingale

Sing on as if in pain;

And dreaming through the twilight

That doth not rise nor set,

Haply I may remember,

And haply may forget.

Tôi nào thấy bóng tối đen,

Nào còn cảm nhận êm đềm mưa rơi;

Nào nghe chim hót tuyệt vời

Họa mi dường đã rối bời đau thương;

Tôi mơ qua ánh vừng dương

Đâu còn mọc, lặn cuối đường chân mây

Đôi khi nỗi nhớ dâng đầy

Đôi khi quên lãng lòng đây lạnh lùng.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a628/de-toi-ra-di-let-me-go
  2. Photo 1: https://memegenerator.net/instance/45817894/pray-squirrel-please-let-me-go-to-cys-for-lunch
  3. Photo 2: https://slideplayer.com/slide/2430340/
  4. Photo 3: https://hi-wayflorist.com/saint-louis-hi-way-florist/soul-set-free-stone.html
  5. Photo 4: https://sjsa.wordpress.com/2018/01/23/miss-me-but-let-me-go/
  6. Photo 5: https://www.pinterest.com/pin/262475484509978584/
  7. Photo 6: https://blog.sevenponds.com/the-next-chapter/song-by-christina-rossetti