Dòng Sông Trăng – Moon River – Song ngữ

English: Songwriters: Johnny Mercer & Henry Mancini

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến (Chỉnh sửa lời 3/25/2017)

Compile: Lotus group

Dòng Sông Trăng – Moon River

 

 

Moon River wider than a mile

I’m crossing you in style someday

Oh, dream maker

You heart breaker

Wherever you’re going,

I’m going your way

Dòng Sông Trăng, trải dài hơn một dặm

Sẽ có ngày, tôi sẵn sàng, chuẩn bị vượt qua sông

Sông ơi, bạn vỗ giấc mơ tôi

Nước cũng xoáy trái tim tôi vỡ vụn

Sông ơi, bạn chảy về đâu

Tôi sẽ trôi theo cùng bạn

 

Sông ơi, bạn chảy về đâu, Tôi sẽ trôi theo cùng bạn.

 

Two drifters off to see the world

There’s such a lot of world to see

We’re after the same rainbow’s end,

Waiting ’round the bend

My huckleberry friend,

Moon River, and me 

Hai người lữ hành, cùng trôi giạt vòng quanh thế giới

Còn biết bao bờ bến để neo thuyền

Nhưng chúng ta chỉ mong muốn, cùng chạy đến phía cuối của cầu vồng

Đang đón chờ, ở chung quanh ngã rẽ

Người bạn thân hái dâu, thời thơ ấu của tôi,

Cùng Dòng Sông Trăng và tôi, ơi.

 

Hai người lữ hành, cùng trôi giạt vòng quanh thế giới, còn biết bao bờ bến để neo thuyền.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a640/dong-song-trang-moon-river
  2. Photo 1: https://www.amazon.com/Moon-River-Johnny-Mercer-Songbook/dp/B002R110IG
  3. Photo 2: https://cheezburger.com/2343564544
  4. Photo 3: https://twitter.com/i/web/status/1136942743442382848