Dịu Dàng Và Êm Ái – Sweet And Low – Song ngữ

English: Alfred, Lord Tennyson (1809-1892)

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Compile: Lotus group

Dịu Dàng Và Êm Ái – Sweet And Low

 

Sweet and low, sweet and low,

Wind of the western sea,

Low, low, breathe and blow,

Wind of the western sea!

Dịu dàng, êm ái, dịu dàng

Phương Tây gió biển thênh thang thổi về,

Thầm thì, êm ái, thầm thì

Phương Tây gió biển thổi về thênh thang!

 

Over the rolling waters go,

Come from the dying moon, and blow,

Blow him again to me;

While my little one, while my pretty one sleeps.

Gió theo sóng nước nhịp nhàng

Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay

Đưa chàng về thiếp đêm này

Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.

 

Sea-Coast at Night, near the Beacon, Ivan Aivazovsky, 1837

        Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay

         Đưa chàng về thiếp đêm này.

 

Sleep and rest, sleep and rest,

Father will come to thee soon;

Rest, rest, on mother’s breast,

Father will come to thee soon;

Ngủ ngoan con mẹ xinh xinh

Bố về thăm mẹ con mình sớm thôi

Ngủ yên lòng mẹ, à ơi!

Bố về tới bến ngoài khơi kia rồi

 

Father will come to his babe in the nest,

Silver sails all out of the west

Under the silver moon;

Sleep, my little one, sleep, my pretty one, sleep.

Thăm con an giấc trong nôi

Kìa buồm trắng bạc ló trời phương Tây

Dưới trăng bàng bạc chân mây

À ơi con ngủ cho say, ơi à!

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a1712/diu-dang-va-em-ai-sweet-and-low
  2. Photo 1: https://tienvnguyen.net/a1712/diu-dang-va-em-ai-sweet-and-low
  3. Photo 2: https://lionofchaeronea.tumblr.com/post/149627647268/sweet-and-low-from-the-princess-alfred
  4. Photo 3: https://www.pinterest.com/pin/467881848758810968/