Cơn Mưa Mùa Hạ – Summer Shower – Song ngữ

English: Emily Dickinson (1830-1886).

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Compiling: Mid dle Way Group.

 

 

Summer Shower – Cơn Mưa Mùa Hạ.

 

A drop fell on the apple tree

Another on the roof;

A half a dozen kissed the eaves,

And made the gables laugh.

Mưa rơi từng giọt mưa rơi

Giọt trên cây táo, giọt nơi mái nhà

Giọt hôn hiên vắng thiết tha

Đầu hồi ngắm cảnh mưa sa mỉm cười.

 

A few went out to help the brook,

That went to help the sea.

Myself conjectured, were they pearls,

What necklaces could be!

Mưa rơi giúp suối êm trôi

Suối tuôn giúp sóng biển khơi bạc đầu

Giọt mưa trông tựa ngọc châu

Kết liên thành chuỗi phô mầu yêu thương

 

The dust replaced in hoisted roads,

The birds jocose sung;

The sunshine threw his hat away,

The orchards spangles hung.

Mưa trôi sạch sẽ bụi đường

Muôn chim đua hót, phố phường vui tươi

Ánh dương hé lộ chân trời

Điểm tô lóng lánh buông lơi cây vườn

 

 

 

The breezes brought dejected lutes,

And bathed them in the glee;

The East put out a single flag,

And signed the fête away.

Gió rung thoảng khúc đàn buồn,

Hoà vào hoan lạc đang vươn điệu mừng;

Phương Đông giương ngọn cờ hồng

Mưa vui lễ hội vội nhường vầng dương.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.online-literature.com/dickinson/457/
  2. http://tienvnguyen.net/p146a170/con-mua-mua-ha-summer-shower
  3. http://www.tinmoi.vn/mua-mua-ha-01882938.html