Chiếc giày đâu rồi – Where‘s the shoes? – Song ngữ

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Chiếc giày đâu rồi – Where‘s the shoes?

One night a fellow drove his secretary home after she had imbibed a little too much at an office reception. Although this was an innocent gesture, he decided not to mention it to his wife, who tended to get jealous easily.

Một buổi tối có một người đàn ông lái xe chở cô thư ký về nhà sau khi cô ta uống hơi nhiều tại bữa tiệc chiêu đãi cơ quan. Mặc dù đây là một hành vi vô tư nhưng anh ta quyết định không hay nổi ghen dễ dàng – nghe.

 

The next night the man and his wife were driving to a restaurant. Suddenly he looked down and spotted a high-heel shoe half hidden under the passenger seat. Not wanting to be conspicuous, he waited until his wife was looking out her window before he scooped up the shoe and tossed it out of the car.

Tối hôm sau, người đàn ông và vợ đánh xe đến một nhà hàng. Thình lình anh ta nhìn xuống và nhận ra một chiếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách. Không muốn bị chú ý, anh ta đợi tới lúc vợ nhìn ra cửa sổ trước khi anh ta  hất chiếc giày lên và quăng khỏi xe.

 

With a sigh of relief, he pulled into the restaurant parking lot. That’s when he noticed his wife squirming around in her seat. “Honey,” she asked, “have you seen my other shoe?”

Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu xe. Chính lúc đó anh ta chú ý thấy vợ loay hoay quanh ghế ngồi. “Anh yêu,” cô ta hỏi, “anh có thấy chiếc giày kia của em không?”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. http://www.nairaland.com/3020594/life-before-marriage-vs-life
  3. https://www.pinterest.com/pin/316659417521625455/
  4. http://www.relaxfunny.com.my/2015_08_01_archive.html
  5. https://ablognso.wordpress.com/category/las-vip-very-interesting-palabras/
  6. http://wwwlove21.blogspot.com/2012/02/single-me.html
  7. http://ieltsdominic.com/your-horse-called-last-night/
  8. http://www.bajiroo.com/2015/01/21-lol-girl-bizarre-things-must-send-mental-hospital/5/