Bố Thân Yêu của tôi – My Dear Daddy – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Compile: Lotus group

 

Bố Thân Yêu của tôi – My Dear Daddy

 

Did I ever say thanks

for all the toys you mended,

games we played,

outings to the park,

and the way

you always tried to cheer me

when I was down?

Có bao giờ con cám ơn

Về đồ chơi Bố giúp con sửa hoài,

Về trò vui Bố cùng chơi,

Hoặc là đi dạo ở ngoài công viên,

Và lời cổ động dịu hiền

Giúp con xua hết muộn phiền đau thương?

 

Did I ever say thanks

for the sacrifices you made

so I could be involved

in so many

enriching activities?

Did I ever say thanks

for working so hard

to provide for our family?

Có bao giờ con cám ơn

Về bao nhiêu việc Bố thường hy sinh

Để con có thể mặc tình

Tham gia sinh hoạt tốt lành tuổi thơ?

Khi nào con cám ơn chưa

Về bao công việc rất ư nhọc nhằn

Bố làm cực khổ tấm thân

Để gia đình sống đủ ăn bốn mùa?

 

Did I ever say thanks

for having such faith in me

and always being there

when I needed you?

Most of all,

Did I ever say thanks for caring?

Dad, I love you.

Khi nào con cám ơn chưa

Vì rằng Bố có tâm tư vững bền

Dành cho con vạn niềm tin

Và con vẫn nhớ chẳng quên chút gì

Khi con cần giúp việc chi

Bố luôn có mặt cận kề giúp ngay?

Và trên tất cả điều này

Bố từng săn sóc bao ngày tháng qua

Có bao giờ con nhớ ra

Để mà cảm tạ thiết tha một lời?

Con yêu thương Bố suốt đời!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p146a347/bo-than-yeu-dear-dad-
  2. https://www.facebook.com/My-Dear-Daddy-1430697190544674/ (photo -1)
  3. https://myrepublica.nagariknetwork.com/mycity/news/dear-daddy-you-are-great (photo 2)
  4. https://www.ebay.co.uk/itm/Father-Daughter-Art-PRINT-Wall-Art-from-original-oil-painting-by-J-Coates-233-/122673899385
  5. https://senseofpurpose.org/resources/topic/family/home-depot-kids-workshops/