Bố ơi, Con Thương Bố – I love you, Daddy – Song ngữ

English: Anonymous – Vô danh

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Compile: Lotus group

 

Bố ơi, Con Thương Bố – I love you, Daddy

 

I love you, Dad, for all the things you do.
You make laugh when I am feeling blue.
You can untie the hardest knot of all,
Although I’ve tugged the lace until it’s small.

Con yêu Cha rất nồng nàn

Yêu vì những thứ Cha làm con vui.

Khi con cảm thấy buồn đời

Cha làm con nở nụ cười được ngay.

Khi con làm kẹt nút dây

Cha luôn gỡ nút, khéo tay vô cùng.

 

You know the reason for ‘most everything,
Like why it rains and why bees sometime sting,
Like why the sun comes up and flowers bloom,
And why a jet creates a sonic boom.

Cha còn biết rất tinh thông

Hầu như mọi chuyện lạ lùng khắp nơi.

Như sao mưa rớt ngoài trời

Sao ong đôi lúc đốt người thật đau,

Mặt trời sao mọc lên mau

Và hoa sao nở đua nhau vườn này,

Phi cơ phản lực khi bay

Sao gây tiếng nổ vang ngay trên đầu.

 

You are the closest friend I’ve ever had.
You share with me the times both good and bad.
You play those games I know you hate to play.
And plan a trip for me each holiday.

Cha là người bạn từ lâu

Bạn thân thiết nhất ai đâu sánh cùng.

Cha thường chia xẻ hết lòng

Bao thời tốt xấu của con trong đời.

Cùng con tham dự trò chơi

Mà con biết chắc Cha thời ưa chi.

Mỗi ngày lễ tới hạn kỳ

Vì con Cha sắp chuyến đi chu toàn.

 

I love you, Dad, for all the things you do,
But most of all I love you, Dad, for you.

Con yêu Cha! Yêu vô vàn!

Yêu vì những thứ Cha làm trên kia,

Nhưng điều quan trọng cần ghi

Con yêu Cha chính là vì Cha thôi.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a177/dieu-tren-het-most-of-all
  2. Photo 1: https://www.simonandschuster.ca/books/I-Love-You-Daddy/Melanie-Joyce/9781784405625
  3. Photo 2: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/little-girl-in-crown-riding-her-dad-like-horse-vector-10163830
  4. Photo 3: http://www.golfian.com/60-loving-father-son-quotes-images-inspirational-father-son-love-sayings/
  5. Photo 4: http://www.authorstream.com/Presentation/anujmalhotra123-1849701-dad-hero/