Bịnh nhân trở thành thầy dạy Yoga – Patient become Yoga teacher – Song ngữ

Anh ngữ: Cư sĩ phật tử.

Việt ngữ: An nguyen – VNexpress.

Compile: Middle Way Group.

 

Bịnh nhân trở thành thầy dạy Yoga – Patient become yoga teacher

 

****    ****    ****    ****

 

The pain from spondylosis and disc herniation, in which makes her unable to walk normally. After 10 years of Yoga endurance exercise, Ms. Lieu is not only healthy but also becoming a Yoga instructor.

Những cơn đau do gai cột sống và thoát vị đĩa đệm khiến chị Liễu không thể đi lại bình thường. Sau 10 năm kiên trì tập luyện, chị Liễu không những hết bệnh mà còn trở thành một HLV yoga.

 

Nearly 40 years old, the pain from spondylosis disease and herniated discs brought down me, that I could not go back and forth normally. A very ordinary job is to go up the stairs in the house, but it was still very painful, and so difficult for me to do.

“Gần 40 tuổi, những cơn đau do bệnh gai cột sống và cả thoái vị đĩa đệm mang lại khiến tôi không thể đi lại bình thường được. Một việc hết sức bình thường là đi lên cầu thang trong nhà cũng đau đớn, khó khăn.

 

Casually, reading a newspaper about Yoga cure back pain, I saw people practicing Yoga and are now recovering and getting healthy, so I come to this subject, Pham Thi Phuong Lieu, 48 years old, a native of Hai Duong, is now becoming a Yoga teacher in HCM City, below beginning her story.

Tình cờ đọc báo thấy có người tập luyện Yoga mà hết bệnh, nên tôi tìm đến với bộ môn này, chị Phạm Thị Phương Liễu năm nay 48 tuổi, quê Hải Dương, đang là thầy dạy môn Yoga ở Thành Phố HCM, bắt đầu câu chuyện sau đây.

 

Who was loved sports, but she was carrying so many diseases, so Ms. Lieu had to put aside her passion. The moving daily activities are already so difficult for her.

Vốn là người rất yêu thích thể thao, nhưng chị lại mang nhiều căn bệnh, nên chị Liễu đành phải gác bỏ niềm đam mê của mình lại. Những hoạt động đi lại thường ngày cũng khó khăn.

 

“One time it happened, I read the article on a newspaper about the Professor, Doctor Nguyen Khac Vien, who with tuberculosis having surgery 7 times, and 8 times removing his ribs. Even the doctors in France, letting him know that, after the treatment of this time – he would have only a few years to live. But when he returned back to Vietnam, he practiced Yoga, his health was gradually overcoming the illness, living for another 50 years, and died at the age of 85 years old, the paper story was powerful affecting me and guiding me to Yoga, “the woman said.

“Một lần tình cờ tôi đọc bài báo nói về giáo sư, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, người bị bệnh lao phổi phải phẫu thuật đến 7 lần và cắt bỏ đến 8 chiếc xương sườn. Thậm chí các bác sĩ ở Pháp sau khi điều trị cho ông cho biết ông chỉ sống được vài năm thôi. Nhưng khi ông về Việt Nam tập Yoga và đã dần vượt qua bạo bệnh, sống thêm 50 năm sau, đến 85 tuổi ông mới mất, bài báo có tác dụng mạnh mẽ với tôi và dẫn tôi đến với yoga”, người phụ nữ chia sẻ.

 

According to Ms. Lieu, at the beginning of practicing Yoga poses, in which they were extremely painful treatments. For a normal person, the performance of Yoga movements would bring pain to muscle groups, but she is due to an infected diseases individual – the pain is not only hurts when active muscle groups were used but also deeply cold pain in the bone marrow.

Theo chị Liễu, thời gian đầu tập luyện Yoga, chị cực kỳ đau đớn. Với một người bình thường, việc thực hiện các động tác trong Yoga chỉ mang lại sự đau đớn cho các nhóm cơ, nhưng riêng chị thì do mang bệnh nên khi tập không chỉ đau các nhóm cơ mà còn buốt đến xương tủy.  

 

Faced with the choice of either surgery, or practice Yoga to find an opportunity to cure her illness, Ms. Lieu chose Yoga. High determination, along with standing before the boundaries of choices for her health, Ms. Lieu has overcome the physical pain, and beginning with some basic Yoga exercise lessons.

Đứng trước sự lựa chọn hoặc phẫu thuật, hoặc tập yoga để tìm kiếm cơ may hết bệnh, chị Liễu đã chọn yoga. Quyết tâm cao độ, cùng với đứng trước ranh giới của sự lựa chọn cho sức khỏe của mình, chị Liễu đã vượt qua đau đớn về thể xác để bắt đầu bằng những bài tập cơ bản đầu tiên.

 

“In Yoga, the most important thing is breathing and meditation. It is the decisive factor. “The previous prolonged illness causes severe stress to Ms. Lieu. Because of that, she cannot select Static Meditation, but she practiced Dynamic meditation in Yoga. The mind concentration to perfect the Yoga movement poses – those make her gradually letting go of negative thoughts as she had previously stressed.

“Trong tập Yoga, điều quan trọng nhất là hít thở và thiền. Nó chính là yếu tố quyết định”. Những căn bệnh kéo dài trước đó khiến chị Liễu bị stress nặng. Chính vì điều đó, chị không thể chọn môn thiền tĩnh trong Yoga và tập thiền động. Việc tập trung cao độ để hoàn thiện các động tác khiến chị buông bỏ dần những suy nghĩ tiêu cực trước đó đã làm chị bị căn thẳng tinh thần.

 

 

 

Ten years ago, Yoga practice was not common in Vietnam as it is now, Ms. Lieu learned Yoga by herself. “By then she practiced Hatha Yoga, and later she had the opportunities contacting with the Indian Yoga Master to learn more. Now she combines both Indian Yoga and Vietnamese Yoga movements which she had previously learned. “

Cách đây 10 năm, Yoga chưa phổ biến như bây giờ, nên chị Liễu tự tìm hiểu để học hỏi. “Khi đó tôi chỉ tập Hatha Yoga, sau này mới có dịp tiếp cận với các HLV Yoga của Ấn Độ để học hỏi thêm. Nay tôi kết hợp cả Yoga Ấn Độ và cả những động tác Yoga Việt Nam đã được học trước đó.”

 

After she practiced Yoga, she realized that her illness treatment was effective, Ms. Lieu started guide for a number of acquainted people, friends when they ask her for help. Gradually, she learned more Yoga courses taught by the Indian Yoga teachers and now she became a Yoga Coach.

Sau khi cô đã tập luyện Yoga, và điều trị bệnh cho cô có hiệu quả, chị Liễu bắt đầu hướng dẫn lại cho một số người quen, bạn bè khi họ yêu cầu chị giúp. Dần dần, chị học thêm các khóa học do các thầy Yoga Ấn Độ mở lớp dạy và bây giờ cô trở thành Huấn Luyện Viên dạy Yoga.

 

“Many individuals learned, practiced Yoga, and then taught it back for people, myself first of all come to Yoga because of my illness, then I learned Yoga for finding the way to cure them, gradually acquainted people and friends asking me for open Yoga guide classes, and for myself, I always try to improve my Yoga knowledge to become a Yoga coach”, Ms. Lieu confided.

“Nhiều người đi học Yoga để sau đó dạy lại, bản thân tôi đến với Yoga trước hết là vì bệnh, tôi học để tự trị bệnh cho chính bản thân mình, dần dần người quen và bạn bè nhờ hướng dẫn nhiều nên tôi mở lớp luôn và đi học nâng cao để trở thành HLV yoga”, chị Liễu bộc bạch.

 

****    ****    ****

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/khoe-dep/tham-my/tro-thanh-hlv-yoga-vi-benh-gai-cot-song-va-thoat-vi-dia-dem-3354888.html?utm_source=search_vne
  2. http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/khoe-dep/tham-my/6-bai-yoga-don-gian-lam-am-co-the-mua-lanh-3348496.html
  3. http://www.curejoy.com/content/tag/yoga_topic/