Bị truy nã – Most wanted – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Bị truy nã – Most wanted

 

Little Johnny’s kindergarten class was on a field trip to their local police station where they saw pictures, tacked to a bulletin board, of the 10 Most Wanted men. One of the kids pointed to a picture and asked if it really was the photo of a wanted person.

Lớp mẫu giáo của bé Johnny có một chuyến thăm quan thực tế tới đồn cảnh sát địa phương, nơi lũ trẻ nhìn thấy những bức ảnh của mười gã đàn ông bị truy nã gắn trên bảng tin. Một trong số những đứa trẻ chỉ vào một bức ảnh và hỏi liệu đó có phải là ảnh của một kẻ bị truy nã không?

 

“Yes,” said the policeman. “The detectives want him very badly.”
So, Little Johnny asked, “Why didn’t you keep him when you took his picture?”

– “Ừ, phải rồi,” viên cảnh sát trả lời, “Các thám tử rất muốn bắt hắn.”
– “Sao chú không bắt khi chú chụp ảnh hắn?” bé Johnny hỏi.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-377.html
  2. https://www.cartoonstock.com/directory/g/granddaughters.asp
  3. http://youmaynotknow.net/page/3/
  4. http://enci.edu.vn/learningenglish/detail/353
  5. https://www.pinterest.com/isamirmartigmai/amish-family/