Bí Mật Châm Sóc Da Của Nữ Hoàng – Skincare Secrets from the Empress – Song ngữ

Anh ngữ:  Dr.Mao Shing Ni, L.Ac., D.O.M., PhD.

Việt ngữ: Middle Way Group.

Compile: Middle Way Group.

 

Bí Mật Châm Sóc Da Của Nữ Hoàng

Skincare Secrets from the Empress

 

Note – Ghi Chú:

 

During the Qin Dynasty Ancient China (1200 BC – 1644), cleanliness, herbal medicine, nutrition, and good circulation was believed to result in good, healthy skin.

Trong suốt triều đại cổ đại Trung Quốc đời nhà Tần (1200 TCN – 1644), sạch sẽ, thảo dược, dinh dưỡng và máu tuần hoàn tốt, được cho là kết quả tốt, cho làn da khỏe mạnh.

 

****    ****    ****

 

The Chinese healing tradition has specialized in age-defying skin solutions for thousands of years, starting with an Empress, 2,000 years ago, who knew that the key to her power was in a youthful appearance. These natural skin-beautifying secrets – freedom from wrinkles, age spots and uneven skin tone – are revealed below.

Truyền thống chữa bệnh của Trung Quốc – đã chuyên về các giải pháp trị liệu cho da bị lảo hóa, kéo dài hàng ngàn năm, bắt đầu với một Hoàng hậu từ hơn 2,000 năm trước, người biết rằng chìa khóa uy quyền của mình là ở trong một diện mạo trẻ trung. Những bí mật da đẹp tự nhiên – tự do từ các nếp nhăn, da nổi đồi mồi, và tông màu da không đồng đều – tất cả sẽ được tiết lộ dưới đây.

 

The Origin of Chinese Skincare Secrets

Nguồn gốc của các bí mật chăm sóc da của Trung Quốc

 

It all began in the Imperial Court in China, 2,000 years ago. The Empress, in order to retain her power, was compelled to do everything possible to maintain her youthful appearance. She summoned the best physician of her time to design an anti-aging program to rejuvenate her and preserve her beauty. Her rejuvenating program was handed down through the ages, following the Chinese custom of the empress passing down to the princesses her skin-beautifying recipes and preparations. Here are but a few of the many secrets that still exist.

Tất cả bắt đầu tại Tòa án Hoàng gia ở Trung Quốc, từ 2,000 năm trước đây. Nữ Hoàng Bệ hạ, để duy trì quyền lực của mình, bà buộc phải làm mọi thứ có thể – để duy trì sự trẻ trung của mình. Ngài đã triệu tập các bác sĩ tốt nhất của mình v à o thời đó – để thiết kế một chương trình chống lão hóa – để ngài có thể trẻ mãi không già – và gìn giữ vẻ đẹp của mình mãi mãi. Chương trình trẻ hóa của ngài đã được lưu truyền qua các thời đại, theo phong tục truyền thừa của Trung Quốc: hoàng hậu truyền xuống các nàng công chúa con của mình đơn thuốc và phương cách chuẩn bị để làm cho da đẹp. Dưới đây là một trong số rất nhiều bí mật vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay.

 

Keep Your Face Toned With Facial Exercises

Tập thể dục cho khuôn mặt

 

To tone up your facial muscles, try these exercises, twice a day, and five repetitions each:

Để săn chắc các cơ bắp khuôn mặt của bạn, hãy thử các bài tập sau đây, hai lần một ngày, và mỗi lần lặp lại 5 xuất:

 

 1. Raise your eyebrows as high as you can and then relax them.

Nâng chân mày của bạn càng cao như bạn có thể và sau đó thư giãn từ từ.

 1. Try to move your nose from side to side.

Cố gắng di chuyển mũi của bạn từ bên này sang bên kia.

 1. Inflate your cheeks as if you were blowing up a balloon, and then relax.

Phòng má của bạn như thể bạn đang thổi một quả bóng, và sau đó thư giãn.

 1. Open your mouth as wide as it can go, and stick out your tongue as far as you can. Hold for five seconds.

Mở miệng rộng tối đa như nó có thể mở, và thè lưỡi của bạn ra – dài ra thòng xuống tối đa như bạn có thể. Giữ trong năm giây.

Finish up with a renewing facial massage. Using a circular motion, gently stroke your whole face to warm it up. Then with the thumb and first finger of both of your hands pinch five times along your eyebrow line, from inside to outside.

Kết thúc bằng cách xoa bóp cho mặt hồi phục. Sử dụng một chuyển động tròn, nhẹ nhàng xoa toàn bộ khuôn mặt của bạn để làm nó ấm lên. Sau đó, với ngón cái và ngón trỏ của cả hai tay véo năm lần dọc theo đường lông mày của bạn, từ bên trong ra bên ngoài.

 

 

Gently massage each part of your face again to end your massage.

Your skin should feel firm and youthful when your massage is finished.

Nhẹ nhàng xoa bóp từng phần của khuôn mặt của bạn một lần nữa để kết thúc. Làn da của bạn sẽ cảm thấy săn chắc và trẻ trung khi xoa bóp được hoàn tất .

 

 

“Pinch five times along your eyebrow line, from inside to outside”

Véo năm lần dọc theo chân mày của bạn, từ bên trong ra bên ngoài

Press along both sides of the nose, where it meets the cheeks, from top to bottom, five times. Press the area around the outside of the mouth five times. Lightly pat your cheeks with your fingers to stimulate the sides of your face.

Nhấn dọc hai bên mũi, nơi tiếp giáp với má, từ trên xuống dưới, năm lần. Bấm vào khu vực xung quanh bên ngoài của miệng năm lần. Vỗ nhè nhẹ má của bạn với ngón tay của bạn để kích thích bên trái và phải khuôn mặt của bạn.

Press the lines on your forehead between your eyebrows five times. Now press the edges around your eye, being gentle above the eye and under its lower rim. Finish the massage with another round of circular strokes all around.

Bấm vào trên vừng trán giữa lông mày của bạn năm lần. Bây giờ nhấn vào các cạnh xung quanh mắt của bạn, động tác nhẹ nhàng phía trên mắt và dưới vành thấp hơn của nó. Kết thúc việc xoa bóp với một vòng tròn bao quanh.

 

Herbs to Nourish Your Complexion

Các loại thảo mộc để nuôi dưỡng làn da của bạn

 

The process of skin aging is hastened by the environmental toxins we come in contact with, ranging from pollution to pesticides to preservatives in our food. The skin is your body’s largest elimination organ, but can become overloaded and unable to expel the toxins.

Quá trình lão hóa da được đẩy nhanh bởi các độc tố môi trường từ ô nhiễm mà chúng ta tiếp xúc với, như với thuốc trừ sâu để bảo quản hoa màu. Da là cơ quan của cơ thể loại trừ lớn nhất, nhưng có thể trở nên quá tải và không thể trục xuất các độc tố ra hết khỏi cơ thể.

A fundamental principle of Chinese medicine is that you help the body cleanse itself so that toxins do not cause internal imbalance, which shows up on your skin as premature aging.

Một nguyên tắc cơ bản của y học Trung Quốc là: bạn giúp cơ thể của bạn – làm sạch chính nó để chất độc không gây ra sự mất cân bằng nội tiết trong người – trong đó cho thấy làn da của bạn bị già trước tuổi.

Traditional herbs and foods that are used to help your body eliminate toxins include:

 

 1. Seaweed,
 2. Bitter melon,
 3. Chinese cucumber,
 4. Burdock,
 5. Lotus root
 6. Ginger root.

 

Try to include one of these in your diet every day.

Các loại thảo mộc truyền thống và thực phẩm được sử dụng để giúp cơ thể loại bỏ độc tố bao gồm :

 

 

Try including one of the above in your meals.

Bạn hãy thử kèm thêm một trong những thứ trên trong bửa ăn của bạn.

 

Note – Ghi chú

 

Củ Gobo trong tiệm Nhật hoặc Đại Hàn Supermarket

 

Let’s start with the nutrients.  Burdock is high in chromium, magnesium, and inulin, making it a great go-to herb for all issues of blood sugar levels, including diabetes and insulin resistance.  It is also high in cobalt, iron, magnesium, phosphorous, potassium, silicon, thiamine, vitamin A, and zinc.

Hãy bắt đầu với các chất dinh dưỡng . Cây ngưu bàng có hàm lượng cao chromium, magnesium, và insulin, là loại thảo dược rất tốt để kiểm soát  lượng đường trong máu, bao gồm tiểu đường và kháng insulin. Cây ngưu bàng cũng còn cao coban, sắt, magnesium, phốt pho, kali, silic, thiamin, vitamin A và kẽm.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. Blog written by Mao Shing Ni, L.Ac., D.O.M., PhD
  Mao Shing Ni, bestselling author of Secrets of Longevity, is a 38th-generation doctor of Chinese medicine and the leading…
 2. http://progressviaregress.com/burdock-herb/