Bạn bè – Friend – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Bạn bè – Friend.

 

A woman didn’t come home one night. The next morning, she told her husband that she had slept over at a friend’s house.

Một buổi tối, người phụ nữ không về nhà, sáng hôm sau cô ấy nói với chồng mình là cô ấy đã ngủ ở nhà một người bạn.

 

The man called his wife’s 10 best friends. None of them knew anything about it.

Người chồng gọi điện cho 10 người bạn của vợ để hỏi về việc đó, không ai trong số 10 người bạn biết việc đó cả.

 

A man didn’t come home 1 night. The next morning, he told his wife that he had slept over at a friend’s house.

Một tối khác người đàn ông không về nhà. Sáng hôm sau anh ta nói với vợ mình là anh ta ngủ ở nhà một người bạn.

 

So, the wife called her husband’s 10 best friends. 8 of them confirmed that he had slept over and 2 said he was still there.

Cô vợ gọi điện cho 10 người bạn thân của chồng mình, 8 trong số 10 người đó khẳng định anh chồng đã ngủ ở nhà họ và 2 trong số đó nói anh ta vẫn ở đó…

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-75183.html
  2. http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3580520/Mother-quintuplets-Kim-Tucci-shares-heart-warming-photos-five-precious-babies.html
  3. http://www.funnyfidos.com/dont-worry-well-blame-the-little-guy/
  4. http://emilysquotes.com/tag/death/page/3/
  5. http://www.vetstreet.com/our-pet-experts/why-does-my-dog-stare-at-me