Bài Ca Của Mẹ – Mother’s Song – Song ngữ

English: Stephen Berg.

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Compile: Middle Way Group.

 

 

Mother’s Song – Bài Ca Của Mẹ

 

it’s quiet in the house so quiet

outside the snowstorm wails

the dogs curl up noses under their tails

my little son sleeps on his back

Trong căn nhà thật lặng yên

Không gian lắng đọng im lìm xiết bao

Bên ngoài bão tuyết thét gào

Chó nằm im dụi mũi vào dưới đuôi

 

 

 

his mouth open

his belly rises and falls

breathing

is it strange if I cry for joy.

Con tôi nhỏ bé ngủ vùi

Lưng nằm trên nệm, miệng thời há ra

Phập phồng bụng thở căng da

Nhấp nhô lên xuống điều hòa làn hơi

Chắc rằng thấy thật kỳ khôi

Nếu tôi nhỏ lệ vì vui phút này.

 

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thefw.com/baby-animals-with-mother-animals/
  2. https://www.tienvnguyen.net/p188a346/bai-ca-cua-me-mother-s-song