Bà tôi – My Grandmother – Song ngữ

English: Anonymous – Vô danh.

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao. 

Compile: Middle Way Group.

 

 

My Grandmother – Bà tôi.

 

Grandmother you are like a patchwork quilt

So cozy and warm.

Just the smell of coffee

Reminds me of your wisdom and charm.

I know I can always come to you

When lost or alone.

Bà như một chiếc chăn bông

Bao ngoài nhiều mảnh vô cùng vui tươi

Ấm êm thoải mái tuyệt vời.

Mỗi khi ngửi thấy được mùi cà phê

Là con lại nhớ Bà ghê

Trăm đường tài giỏi, muôn bề dễ thương.

Khi buồn chán, lúc cô đơn

Con luôn tìm tới, Bà thường giúp con

Lựa lời an ủi luôn luôn

Khiến con cảm thấy không còn chơi vơi.

 

 

 

For you always comfort me

And make me feel at home.

You are the silver lining of a cloudy day.

And I know whom can trust

when clouds blow my way.

Grandmother, your hugs and kisses

Will be stored in my heart each day.

Bà là ánh chớp sáng ngời

Trong ngày u ám bầu trời mù mây.

Và con tin tưởng Bà ngay

Đường con vững bước dù đầy sương sa.

Bà ơi con rất yêu Bà

Tay Bà ôm ấp thiết tha vô vàn

Nụ hôn Bà cũng nồng nàn

Lòng con ghi khắc chứa chan mỗi ngày.

 

 

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.tienvnguyen.net/p188a351/ba-grandmother
  2. http://getdrawings.com/grandmother-drawing