Áo cưới màu trắng – The Bride wore white – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Áo cưới màu trắng – The Bride wore white

 

Attending a wedding for the first time, a little girl whispered to her mother, “Why is the bride dressed in white?”

Lần đầu tiên dự một lễ cưới, bé gái nói thầm với mẹ:

“Mẹ ơi tại sao cô dâu lại mặc bộ đồ màu trắng?”


“Because white is the color of happiness, and today is the happiest day of her life,” her mother tried to explain, keeping it simple.

“Bởi vì màu trắng là màu của hạnh phúc, và ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của cô dâu.” Để đơn giản, bà mẹ giải thích.

 

The child thought about this for a moment, then said, “So why’s the groom wearing black?”

Cô bé nghĩ một lúc và nói: “Ơ thế thì tại sao chủ rể lại mặc bộ đồ màu đen hả mẹ?

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://toomva.com/tuyen-tap-truyen-cuoi-song-ngu-anh-viet-phan-1-c.46
  2. https://www.pinterest.com/arrow2120/funny-stuff/
  3. http://wanna-joke.com/mans-best-friend-3/
  4. http://www.rd.com/funny-stuff/15-funny-wedding-photos/
  5. https://www.cartoonstock.com/directory/b/burning_in_hell.asp