Anh chỉ có mình em – Only You – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Anh chỉ có mình em – Only You

                                                

A handsome guy told to himself while walking into the postcard shop: “It is near Valentine Day”

Một gã trông rất bảnh trai tự nói:
“Cũng sắp đến ngày lễ tình yêu Valentine rồi nhỉ”


Then, he said to the postcard seller:
“Give me nine Only you postcards”

Thế rồi gã bước vào quầy bán bưu thiếp, nói với cô bán hàng:
“Em ơi bán cho anh 9 cái bưu thiệp Anh chỉ có mình em”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. http://toomva.com/tuyen-tap-truyen-cuoi-song-ngu-anh-viet-phan-1-c.46
  3. http://translateviet.com/en/chia-se/truyen-cuoi-song-ngu/vui-vui-hoc-choi-clarinet/
  4. http://www.songngu.edu.vn/tin-tuc/vui-hoc-tieng-anh/229
  5. https://www.pinterest.com/pin/401101910538077940/
  6. https://theferkel.co.uk/category/funny-people/page/5/
  7. http://forums.dctp.ws/viewtopic.php?t=5945&start=1095
  8. http://toomva.com/anh-chi-co-minh-em-only-you-c.427
  9. http://devilswink.com/blog/before-and-after-marriage/