Ai đã trộm tim tôi? – Who was stealing my heart? – Song ngữ

English: Anonymous – Ẩn danh.

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Compiling: Middle Way Group.

 

 

The time is now – Lúc này đây!

 

If you ever going to love me,

Love me now while I can know

The sweet and tender feelings

Which from true affection flow.

Nếu con yêu Mẹ con ơi

Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần

Mẹ còn cảm nhận tình chân

Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.

 

 

 

Love me now

While I am living.

Do not wait until I’m gone

And then have it chiseled in marble,

Sweet words on ice-cold stone.

If you wait until I am sleeping.

Hãy yêu Mẹ lúc này đây

Khi mình chung sống vui vầy một nơi

Đừng chờ khi Mẹ qua đời

Rồi con mới tỏ những lời yêu thương

Khắc vào nền đá hoa cương

Mộ bia lạnh lẽo khó vương tình người.

 

 

 

Never to awaken,

There will be death between us

And I won’t hear you then.

So, if you love me, even a little bit,

Let me know while I am living

So, I can treasure it.

Nếu chờ khi Mẹ ngủ vùi

Nghìn thu an giấc dưới nơi suối vàng

Âm dương chia cách đôi đàng

Mẹ nào nghe được con than khóc gì.

Tình con dù ít sá chi

Hãy trao cho Mẹ ngay đi con à!

Khi mà Mẹ chửa lìa xa

Để ta trân quý, thăng hoa cõi lòng!

 

   

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://lovelyquotes.biz/tag/amazing
  2. http://thuvienhoasen.org/a15811/luc-nay-day-the-time-is-now-tho-song-ngu-cua-tam-minh-ngo-tang-giao
  3. https://www.haikudeck.com/the-time-is-now-inspiration-presentation-NFjIo8Y0nn
  4. https://www.someecards.com/usercards/viewcard/MjAxMy04ZWQ3ZTg1YjcxYTViYzA2/?tagSlug=flirting
  5. https://hannahzakari.co.uk/products/you-stole-my-heart-valentines-day-card