Trái tim bốc lửa – My Heart Burns like Fire – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Soyen Shaku, the first Zen teacher to come to America, said: “My heart burns like fire but my eyes are as cold as dead ashes.” He made the following rules which he practiced every day of his life.

Thiền sư Soyen Shaku là vị thiền sư Nhật đầu tiên đến Hoa Kỳ. Ngài thường nói rằng: “Trái tim tôi bốc lửa nhưng đôi mắt tôi lạnh như tro tàn.” Ngài đã đặt ra những quy tắc sau đây để tự mình áp dụng trong suốt cả cuộc đời.

 • In the morning before dressing, light incense and meditate.

      Buổi sáng, thắp hương và thiền định trước khi thay y phục.

 • Retire at a regular hour. Partake of food at regular intervals. Eat with moderation and never to the point of satisfaction.

     Nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Ăn uống cũng có giờ giấc, điều độ và không

    bao giờ ăn đến mức no bụng.

 • Receive a guest with the same attitude you have when alone. When alone, maintain the same attitude you have in receiving guests.

     Khi tiếp khách vẫn giữ thái độ (tự nhiên) như khi ở một mình, và khi

    ở một mình vẫn giữ thái độ (cẩn trọng) như khi tiếp khách.

 • Watch what you say, and whatever you say, practice it.

     Thận trọng trong lời nói, và nói ra thế nào thì phải thực hành như thế ấy.

 • When an opportunity comes do not let it pass by, yet always think twice before acting.

      Khi cơ hội đến đừng để vuột qua mất, nhưng phải luôn suy nghĩ cẩn

     trọng trước khi hành động.

 • Do not regret the past. Look to the future.

     Đừng nuối tiếc quá khứ. Hãy hướng về tương lai.

 • Have the fearless attitude of a hero and the loving heart of a child.

     Giữ thái độ không sợ sệt của một bậc anh hùng với trái tim yêu thương

     của đứa trẻ thơ.

 • Upon retiring, sleep as if you had entered your last sleep. Upon awakening, leave your bed behind you instantly as if you had cast away a pair of old shoes.

     Khi đi ngủ, hãy ngủ như đó là giấc ngủ cuối cùng. Khi thức dậy, lập tức

     rời khỏi giường ngủ như vất bỏ một đôi giày cũ.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://www.pinterest.com/sylviaalana60/light-hearteddrawingsfunnymeditation-quotes/
 2. http://phatam.org/book/index/20–loi-khuyen-cua-me-a-mother-advice/3181/2875/2878/11273
 3. http://www.ashidakim.com/zenkoans/20amothersadvice.html
 4. https://trandinhhoanh.wordpress.com/category/inspiration/page/9/
 5. http://www.scoop.it/t/my-buddha-nature?page=5
 6. https://growthhunters.wordpress.com/tag/adaptability/
 7. https://m.facebook.com/102461015204038/photos/a.106266374823502/106403161476490/?type=3&_rdr