Trách nhiệm – Commitment – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 2: Từ Bi – Love and Commitment

 14. Commitment – Trách nhiệm

 

My view of relationships and marriage is this: when the couple are going out, they are merely involved; when they become engaged, they are still only involved, maybe more deeply; when they publicly exchange marriage vows, that is commitment.

Tôi quan niệm đám cưới như thế này: lúc nào gặp nhau hai bên chỉ gắn kết; sau đám cưới xong họ phải có trách nhiệm với nhau.

 

The meaning of the marriage ceremony is the commitment. During a ceremony, to drive home the meaning in a way people usually remember for the rest of their lives, I explain that the difference between involvement and commitment is the same as the difference between bacon and eggs.

Lễ cưới có ý nghĩa chỉ khi nào hai bên nhận lãnh phần trách nhiệm mình. Tôi thuyết sự khác biệt giữa thái độ gắn kết với tinh thần trách nhiệm bằng cách so sánh thịt ba rọi muối xông khói và trứng.

 

At this point, the in-laws and friends start to pay attention. They begin to wonder, ‘What has bacon and eggs got to do with marriage?’

Nói thực tế như vậy nhiều họ càng thích nghe và chú ý lắm vì họ muốn biết thịt ba rọi muối xông khói và trứng liên quan gì tới hôn nhân.

 

I continue: ‘With bacon and eggs, the chicken is only involved, but the pig is committed. Let this be a pig marriage.’

Tôi giải thích: “với trứng, gà dính líu còn với thịt ba rọi muối xông khói, heo có trách nhiệm. Hãy gọi đây là một đám cưới gà-heo.”

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a879/chuong-2-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://alearningaday.blog/2016/05/04/confidence-and-commitment/