Quãng đường lầy lội – Muddy Road – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Middle Way Group.

Tanzan and Ekido were once traveling together down a muddy road. A heavy rain was still falling.

Có một lần Tanzan và Ekido cùng đi trên một quãng đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn đang trút xuống.

 

Coming around a bend, they met a lovely girl in a silk kimono and sash, unable to cross the intersection.

Đến một khúc quanh, họ gặp một cô gái xinh xắn mặc bộ áo kimono và thắt lưng bằng lụa, đang loay hoay không biết làm sao băng qua ngã tư đường.

 

“Come on, girl” said Tanzan at once. Lifting her in his arms, he carried her over the mud.

Ngay lập tức, Tanzan lên tiếng: “Đi nào, cô gái!” Và nhấc bổng cô gái lên trong tay mình, ông mang cô vượt qua khỏi vũng lầy.


“It is dangerous. Why did you do that?” – “Điều đó rất nguy hiểm. Tại sao sư huynh lại làm như thế?”

 

Ekido did not speak again until that night when they reached a lodging temple. Then he no longer could restrain himself. “We monks don’t go near females,” he told Tanzan, “especially not young and lovely ones. It is dangerous. Why did you do that?”

Từ lúc đó Ekido im lặng đi không nói tiếng nào, cho đến khi đêm xuống họ vào trú ngụ trong một ngôi chùa. Và rồi Ekido không còn nhịn được nữa, ông lên tiếng bảo Tanzan: “Chúng ta là những người tu hành, không nên đến gần nữ giới, nhất là những người trẻ đẹp. Điều đó rất nguy hiểm. Tại sao sư huynh lại làm như thế?”

 

“I left the girl there,” said Tanzan. “Are you still carrying her?”

Tanzan đáp lời: “Tôi đã bỏ cô ta xuống nơi đó rồi. Anh vẫn còn mang theo cô ta đó sao?”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://jamiesonandsmith.wordpress.com/category/kate-davies/
  2. http://www.patheos.com/blogs/monkeymind/2007/03/on-zen-koans.html
  3. http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST330/19.Koan.html
  4. http://thebuddhasface.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
  5. http://gawker.com/zen-koans-explained-the-most-valuable-thing-in-the-wo-1650490107