Ngụ ngôn – A Parable – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Middle Way Group.

Buddha told a parable in sutra:

Trong kinh điển, Đức Phật có kể lại một ngụ ngôn như sau:

 

A man traveling across a field encountered a tiger. He fled, the tiger after him. Coming to a precipice, he caught hold of the root of a wild vine and swung himself down over the edge. The tiger sniffed at him from above. Trembling, the man looked down to where, far below, another tiger was waiting to eat him. Only the vine sustained him.

Một người băng qua cánh đồng và gặp một con cọp. Anh ta bỏ chạy, con cọp đuổi theo. Chạy đến một bờ vực sâu, anh ta nắm chặt lấy một cái rễ dây leo và buông mình xuống vực. Con cọp đứng trên bờ vực gầm gừ ngó xuống. Run rẩy, anh ta nhìn xuống đáy vực và thấy một con cọp khác đang chờ để đớp lấy anh! Anh chỉ còn bám víu duy nhất vào sợi dây leo.

 

Two mice, one white and one black, little by little started to gnaw away the vine. The man saw a luscious strawberry near him. Grasping the vine with one hand, he plucked the strawberry with the other. How sweet it tasted!

Nhưng rồi hai con chuột xuất hiện, một trắng một đen, bắt đầu gặm đứt dần từng chút một vào sợi dây leo. Anh ta chợt nhìn thấy một trái dâu rừng chín mọng ngon lành ở gần đó. Một tay nắm chặt sợi dây leo, anh ta đưa tay kia với hái lấy trái dâu. Ôi trái dâu thơm ngọt biết bao!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.ashidakim.com/zenkoans/11thestoryofshunkai.html
  2. http://phatam.org/book/index/11–the-story-of-shunkai/3181/2875/2878/11264
  3. https://www.google.com/search?q=The+Story+of+Shunkai+Chuyện+nàng+Shunkai+images
  4. http://dotchuoinon.com/category/van-hoa/page/264/
  5. http://www.patheos.com/blogs/monkeymind/2007/03/on-zen-koans.html
  6. http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST330/19.Koan.html