Mười Bốn Điều răn của Đức Phật – The Buddha’s 14 Commandments – Song ngữ

The Buddha’s 14 Commandments

Mười Bốn Điều răn của Đức Phật

English: Patrizio’s blog

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Mười Bốn Điều răn của Đức Phật – The Buddha’s 14 Commandment

 

 1. The greatest enemy in life is the self.

      Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình.

 1. The greatest ignorance in life is deceit.

     Ngu dốt lớn nhất của đời người là sự dối trá.

 1. The greatest failure in life is vanity.

     Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.

 1. The greatest tragedy in life is jealousy.

    Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.

 1. The greatest error in life is to lose oneself.

    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.

 1. The greatest crime in life is disloyalty to parents.

    Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.

 1. The greatest pity in life is self-belittlement.

    Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.

 1. The greatest pride in life is recovering from failures.

    Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau

    khi ngã.

 1. The greatest bankruptcy in life is hopelessness.

    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.

 1. The greatest wealth in life is health and wisdom.

      Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ.

 1. The greatest debt in life is affection and love.

      Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

 1. The greatest gift in life is acceptance and forgiveness.

      Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.

 1. The greatest weakness in life is lack of awareness.

      Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.

 1. The greatest consolation in life is charity.

      An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Every evil never doing.

and in wholesomeness increasing.

and one’s heart well-purifying:

this is the Buddhas’ Sasana

Không làm các điều ác.

Gắng làm các việc lành.

Luôn tu tâm, tịnh ý.

Đó là lời Phật dạy.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://www.lazada.vn/products/tranh-dan-tuong-14-dieu-day-cua-duc-phat-3-kho-a0-a1-i1076306996.html
 2. https://patriziobui.wordpress.com/2012/07/19/buddhas-14-commandments/
 3. https://tranhanhphatgiao.com.vn/bon-su-thich-ca-mau-ni-budha-3270_490__3713.html
 4. https://www.realbuddhaquotes.com/ceasing-to-do-evil-cultivating-the-good-purifying-the-heart-this-is-the-teaching-of-the-buddhas-the-buddha/