Liễu ngộ – Ryonen’s Clear Realization – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

The Buddhist nun known as Ryonen was born in 1797. She was a granddaughter of the famous Japanese warrior Shingen. Her poetical genius and alluring beauty were such that at seventeen she was serving the empress as one of the ladies of the court. Even at such a youthful age fame awaited her.

Ni sư Ryonen sinh năm 1797. Cô là cháu nội của Shingen, một vị tướng Nhật nổi tiếng. Sắc đẹp quyến rũ và thiên tài về thi ca đã khiến cô trở thành một công nương trong triều đình, kề cận bên hoàng hậu khi mới 17 tuổi. Tuy còn quá trẻ như thế nhưng danh vọng đã chờ đón cô.

 

The beloved empress died suddenly and Ryonen’s hopeful dreams vanished. She became acutely aware of the impermanency of life in this world. It was then that she desired to study Zen.

Rồi vị hoàng hậu kính yêu của cô đột ngột qua đời và những mơ ước tràn đầy hy vọng của cô cũng tan thành mây khói. Cô bỗng nhận thức được một cách sâu sắc về sự vô thường trong cuộc sống trên thế gian này. Ngay khi ấy, cô mong muốn được tu học thiền.

 

Her relatives disagreed, however, and practically forced her into marriage. With a promise that she might become a nun after she had borne three children, Ryonen assented.

Tuy nhiên, gia đình cô không đồng ý và gần như ép buộc cô phải lập gia đình. Ryonen chỉ đồng ý nghe theo với điều kiện là sau khi sinh 3 đứa con cô sẽ được phép xuất gia làm ni cô.

 

Before she was twenty-five, she had accomplished this condition. Then her husband and relatives could no longer dissuade her from her desire. She shaved her head, took the name of Ryonen, which means to realize clearly, and started on her pilgrimage.

Khi cô chưa được 25 tuổi thì điều kiện này đã đáp ứng, và chồng cô cũng như những người thân khác không còn ngăn cản ước nguyện của cô nữa. Cô cạo tóc, lấy tên mới là Ryonen, có nghĩa là “liễu ngộ” hay “giác ngộ hoàn toàn”. Rồi cô khởi sự cuộc hành trình cầu đạo.

 

She came to the city of Edo and asked Tetsugyu to accept her as a disciple. At one glance the master rejected her because she was too beautiful.

Cô tìm đến thành phố Edo và cầu xin ngài Tetsugyu nhận làm đệ tử. Chỉ nhìn thoáng qua, vị thầy này đã từ chối ngay vì cô quá đẹp!

 

Ryonen then went to another master, Hakuo. Hakuo refused her for the same reason, saying that her beauty would only make trouble.

Ryonen lại tìm đến một bậc thầy khác, ngài Hakuo. Ngài cũng từ chối với cùng lý do, bảo rằng sắc đẹp của cô hẳn chỉ gây ra phiền toái mà thôi!

 

Ryonen obtained a hot iron and placed it against her face. In a few moments her beauty had vanished forever.

Hakuo then accepted her as a disciple.

Ryonen liền lấy bàn ủi nóng áp lên mặt mình. Chỉ trong chốc lát, sắc đẹp của cô đã vĩnh viễn không còn nữa.
Ngài Hakuo liền nhận cô làm đệ tử.

 

Commemorating this occasion,

Ryonen wrote a poem on the back of a little mirror:

Để ghi nhớ sự kiện này,

Ryonen đã viết mấy câu thơ phía sau một tấm gương soi nhỏ:

 

In the service of my Empress,

I burned incense to perfume my exquisite clothes.

Now as a homeless mendicant,

I burn my face to enter a Zen temple.

Ta đốt hương khi theo hầu hoàng hậu,
Để làm thơm những y phục đẹp xinh.
Giờ đây làm kẻ hành khất không nhà,
Ta đốt khuôn mặt để bước vào cửa thiền.

 

When Ryonen was about to pass from this world,

She wrote another poem:

Khi ni sư Ryonen sắp lìa bỏ thế giới này,

bà để lại một bài thơ khác:

 

Sixty-six times have these eyes,

Beheld the changing scene of autumn

I have said enough about moonlight,

Ask no more.

Only listen to the voice of pines and cedars,

When no wind stirs.

Sáu mươi sáu mùa thu,

Từng đổi thay trước mắt.
Ta đã nói đủ rồi,

Về ánh sáng vầng trăng.
Thôi đừng hỏi thêm nữa,

Chỉ lắng nghe thông ngàn,
Và những cây bách hương,

Khi không có gió!

 

“In the old days I burned incense,

Steam marinated pink pants, silk shirt.

I wanted to become a nun mendicant,

Myself, I burned my flower’s face”

“Ngày xưa ta đốt hương trầm,

Ướp xông những chiếc quần hồng, áo xoa.
Muốn làm khất sĩ Ta bà,

Chính tay ta đốt mặt hoa của mình.”

 

 Ryonen obtained a hot iron and placed it against her face.

In a few moments her beauty had vanished forever.

Hakuo then accepted her as a disciple.

Ryonen liền lấy bàn ủi nóng áp lên mặt mình.

Chỉ trong chốc lát, sắc đẹp của cô đã vĩnh viễn không còn nữa.
Ngài Hakuo liền nhận cô làm đệ tử.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/47–hoa-si-tham-tien-the-stingy-artist/3181/2875/2878/11300
  2. http://rongmotamhon.net/xem-sach_50.-Lieu-ngo–Ryonen%E2%80%99s-Clear-Realization_ggddsdd_show.html
  3. http://www.nguoiaolam.net/2012/07/truyen-co-phat-giao-ban-linh-cua-ryonen.html
  4. http://www.wordpress.com479 × 700
  5. https://tokiotours.wordpress.com/tag/english-language/
  6. https://www.pinterest.com/myoedizioni/incenso/