Không sợ hãi – Freedom from fear – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

Chương 3: Sợ Hãi Và Khổ Đau – Fear and Pain

19. Freedom from fear – Không sợ hãi

       Vô úy (Vô (=không) úy (=sợ hãi) có nghĩa là không sợ hãi)

 

If guilt is looking at the brick wall of our past and seeing only the two bad bricks we’ve laid, then fear is staring at the brick wall of our future and seeing only what might go wrong. When we are blinded by fear, we just can’t see the rest of the wall that’s made up of what might go perfectly well. Fear, then, is overcome by seeing the whole of the wall, as in the following story from a recent teaching visit to Singapore.

Nếu tội lỗi nhìn bức tường gạch lúc trước và chỉ thấy hai viên gạch lệch (xem “Hai viên gạch lệch”, số 1), sợ hãi sẽ chăm chú vào bức tường tương lai và chỉ thấy toàn gạch lệch. Lúc bị sợ hãi làm cho mù, mắt sẽ không còn thấy các viên gạch tốt nữa. Câu chuyện sau mà tôi có dịp thuyết ở Singapore là một cách đối trị sợ hãi.

 

My series of four public talks had been arranged many months before, the large and expensive 2500-seat auditorium at Singapore’s Suntec City had been booked, and the posters were displayed on the bus stops. Then came the crisis of SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). When I arrived in Singapore the schools were all closed, apartment blocks were quarantined and the government was advising its people not to attend any public gatherings. Fear was vast at that time. I was asked, ‘Should we cancel?

Tôi được qua Singapore thuyết bốn bài pháp tại Suntec City (Khu thương mại lớn tối tân nhất tại trung tâm Singapore. Gồm nhiều khu trưng bày, phòng họp lớn nhỏ, giảng đường, rạp hát, nhà hàng, siêu thị v.v…). Mọi chi tiết tổ chức đã được sắp xếp rất chu đáo: thông tin đã gởi đi khắp nơi (áp phích được thấy hầu hết các điểm dừng của xe buýt); hội trường 2500 ghế rất đắt giá đã hết chỗ. Nhưng rủi thay, lúc bấy giờ dịch cúm SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) = Hội chứng hô hấp cấp tính nặng do vi khuẩn gây ra. SARS hình như xả ra lần đầu tiên ở Quảng Đông, Trung Quốc vào tháng 11.2002. Lây lan sang nhiều nước khác kể cả Việt Nam vào đầu tháng 3.2003) vừa được phát hiện khiến trường học phải đóng cửa, nhiều khu dân cư bị kiểm dịch cách ly, và chánh quyền khuyến cáo tránh các hội họp công cộng. Sợ hãi làm tê liệt mọi hoạt động địa phương. Ban tổ chức hỏi tôi có cần hủy bỏ các buổi nói chuyện không?

 

‘That very morning, the front page of the daily newspaper warned in large black figures that ninety-nine Singaporeans were now confirmed with SARS. I asked what the current population of Singapore was. It was approximately four mil-lion. ‘So,’ I remarked, ‘that means that 3,999,901 Singaporeans haven’t got SARS! Let’s go ahead!’ ‘But what if someone gets SARS?’ fear said.

‘But what if they don’t?’ said wisdom. And wisdom had probability on its side.

Ngay sáng hôm có buổi nói chuyện đầu tiên, báo chí đăng tin trên mạng trang nhất và bằng chữ lớn Singapore có 99 trường hợp nhiễm dịch. Tìm hiểu số Singapore tôi được biết con số trên dưới bốn triệu. Tôi nói với ban tổ chức rằng:

“Như vậy con 3.999.901 dân không bị SARS. Ta cứ tiến hành.”

“Nhưng nếu có ai đó bị lây thì sao?” Sợ hãi hỏi.

“Nhưng nếu không ai hết?” Trí tuệ hỏi lại, với một xác suất lớn sẵn nằm trong tay.

 

So, the talks went ahead. Fifteen hundred people came on the first night, and the numbers steadily increased to a full house on the final night. Around 8000 people attended those talks. They learned to go against irrational fear, and that would strengthen their courage in the future. They enjoyed the talks and left happy, which meant that their virus-fighting immune system had been enhanced. And, as I emphasized at the end of each talk, because they laughed at my funny stories, they have exercised their lungs and thus strengthened their respiratory systems!

Of course, not one person from those audiences got SARS.

Thế là các buổi nói chuyện được tiến hành như thường lệ. Đêm đầu tiên có năm trăm thính giả đến nghe và đêm thứ tư hội trường đông nghẹt. Tổng cộng có trên tám ngàn tham dự. Họ học được bài học cưỡng lại sự sợ hãi không hợp lý và bài học này giúp họ can đảm hơn trong tương lai. Họ thích các bài pháp và ra về hân hoan; hệ miễn dịch của họ dường như được tăng cường. Và như tôi thường đùa ở cuối mỗi buổi nói chuyện. “Quý vị cười lớn với các câu chuyện ngộ nghĩnh tôi kể, phổi quý vị sẽ nở lớn hơn và hệ thống hô hấp của quý vị sẽ được mạnh khỏe hơn!

 

The possibilities for the future are infinite. When we focus on the unfortunate possibilities, that’s called fear. When we remember the other possibilities, which are usually more likely, that’s called freedom from fear.

Muôn ngàn vạn thứ có thể xảy ra trong tương lai. Nếu chúng ta tác ý vào các thứ không may chúng ta sợ hãi. Khi chúng ta tác ý vào các thứ tốt lành chúng ta không sợ hãi; vô úy được trưởng dưỡng đơn giản như vậy đó.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a879/chuong-2-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://tienvnguyen.net/p147a880/chuong-3-