Hãy đừng làm mất ngày vui – Don’t let’s spoil everything – Song ngữ

English: David J. Pollay.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

Hãy đừng làm mất ngày vui – Don’t let’s spoil everything – Song ngữ

 

How often do you let other people’s nonsense change your mood? Do you let a bad driver, rude waiter, curt boss, or an insensitive employee ruin your day?

Bạn có thường để chuyện vô lý của người khác làm thay đổi tâm trạng của bạn hay không? Bạn có thường để cho một người lái xe ẩu, hoặc một người phục vụ thô lỗ, hoặc một ông chủ cộc cằn, hoặc một nhân viên khó tính làm hỏng đi một ngày vui của bạn hay không?

 

Unless you’re the Terminator, for an instant you’re probably set back on your heels. However, the mark of a successful person is how quickly she can get back her focus on what’s important.

Trừ phi bạn là kẻ sát nhân, có lẽ khi bạn gặp phải những chuyện nói trên, bạn sẽ bị sốc ngay lập tức. Tuy nhiên, người thành công là người nhanh chóng tập trung vào chuyện quan trọng mình làm.

 

Sixteen years ago, I learned this lesson. I learned it in the back of a New York City taxi cab. Here’s what happened. I hopped in a taxi, and we took off for Grand Central Station. We were driving in the right lane when, all of a sudden, a black car jumped out of a parking space right in front of us. My taxi driver slammed on his brakes, skidded, and missed the other car’s back end by just inches!

Mười sáu năm về trước, tôi đã học được bài học này. Lúc đó tôi ngồi băng sau của chiếc xe taxi chạy trong thành phố Nữu Ước. Câu chuyện xảy ra như thế nầy. Tôi leo lên chiếc xe taxi, và ông tài xế chạy đến trạm Grand Central Station. Xe taxi đang chạy trên đường kẻ phía bên phải, và thình lình, một chiếc xe màu đen vụt ra khỏi bãi đậu xe và len vào ngay trước mặt xe chúng tôi. Chân ông tài xế taxi đạp thắng thật mạnh, bánh xe miết xuống đường, rồi xe nghìm lại cách đuôi xe kia chỉ khoảng vài đốt ngón tay!

 

The driver of the other car, the guy who almost caused a big accident, whipped his head around and he started yelling bad words at us. My taxi driver just smiled and waved at the guy. And I mean, he was friendly. So, I said, “Why did you just do that? This guy almost ruined your car and sent us to the hospital!” And this is when my taxi driver told me what I now call, “The Law of the Garbage Truck.”

Người lái xe kia, người suýt gây ra tai nạn kinh khủng, quay nhanh đầu lại rồi hắn gào thét lên, văng ra những từ ngữ tục tĩu. Ông tài xế taxi chỉ mỉm cười rồi ông vẫy tay chào người kia. Ông tài xế taxi đã làm những cử chỉ thật thân thiện. Thế nên tôi hỏi ông, “Tại sao ông lại làm như thế? Khi mà người kia suýt chút nữa hủy hoại chiếc xe của ông và chúng mình suýt chút nữa phải nằm trong bệnh viện?” Và lúc nầy ông lái xe taxi nói với tôi câu chuyện mà tôi gọi là, “Luật Xe Tải Rác.

 

Many people are like garbage trucks. They run around full of garbage, full of frustration, full of anger, and full of disappointment. As their garbage piles up, they need a place to dump it. And if you let them, they’ll dump it on you. When someone wants to dump on you, don’t take it personally. You just smile, wave, wish them well, and move on. You’ll be happy you did.

Nhiều người giống như chiếc xe tải rác. Họ chạy khắp nơi với chiếc xe chứa đầy rác, chứa đầy sự khó chịu, tâm họ mang đầy sự giận dữ, và chất đầy sự thất vọng. Khi đống rác tràn đầy, họ cần một nơi để đổ rác đi. Và nếu bạn cho phép, họ đổ nó vào người bạn. Khi người nào đổ rác vào người bạn, bạn không cần quan tâm. Bạn chỉ cần mỉm cười, vẫy tay, chào họ, rồi đi tiếp. Bạn sẽ hạnh phúc biết bao nếu bạn làm được như thế.

 

So, this was it: The “Law of the Garbage Truck.” I started thinking, how often do I let Garbage Trucks run right over me? And how often do I take their garbage and spread it to other people at work, at home, on the streets? It was that day I said, “I’m not going to do anymore.” I began to see garbage trucks.

Vì vậy, đây là: “Luật Xe Tải Rác.” Tôi bắt đầu hiểu ra là nhiều lần tôi để xe tải rác đổ rác rưởi lên người tôi và nhiều lần tôi tiếp tục lấy rác của họ, mang đổ lên những người khác ở trong sở làm, ở trong gia đình, và ở ngoài đường phố. Từ ngày hôm đó trở đi, tôi nói, “Tôi sẽ không làm như thế nữa.” Và tôi bắt đầu hiểu về xe tải rác.

 

Like in the movie “The Sixth Sense,” the little boy said, “I see Dead People.” Well, now “I see Garbage Trucks.” I see the load they’re carrying. I see them coming to drop it off. And like my Taxi Driver, I don’t make it a personal thing; I just smile, wave, wish them well, and move on.

Giống như bộ phim “Giác Quan Thứ Sáu,” cậu bé trong phim nói rằng, “Tôi nhìn thấy Người Chết.” Vâng, cũng như thế, bây giờ “Tôi nhìn thấy Các Xe Tải Rác.” Tôi nhìn thấy hàng hóa họ chuyên chở. Tôi nhìn thấy lúc họ đến, rồi lúc họ bỏ hàng. Và giống như ông tài xế taxi của tôi, tôi không còn quan tâm đến họ, tôi chỉ mỉm cười, vẫy tay, chào họ, rồi đi tiếp.

 

One of my favorite football players of all time, Walter Payton, did this every day on the football field. He would jump up as quickly as he hit the ground after being tackled. He never dwelled on a hit. Payton was ready to make the next play his best.

Một trong những cầu thủ chơi banh cà na mà tôi yêu thích nhất từ trước đến nay, là ông Walter Payton, ông làm điều này mỗi ngày trên sân chơi banh cà na. Sau khi ông bị chận lại, bị nắm giữ và bị đè dưới đất, ông nhanh chóng nhẩy vọt lên lại. Ông không quan tâm vì chuyện bị va chạm, và sự té ngã vừa rồi. Ông Payton luôn chơi hết sức mình cho những lần chơi kế tiếp.

Good leaders know they have to be ready for their next meeting. Good parents know that they have to welcome their children home from school with hugs and kisses. Leaders and parents know that they have to be fully present, and at their best for the people they care about. The bottom line is that successful people do not let Garbage Trucks take over their day.

Những người lãnh đạo giỏi là người biết phải chuẩn bị đàng hoàng, cho cuộc họp kế tiếp. Những ông bố bà mẹ tốt là người biết đón mừng con mình, khi chúng từ trường về nhà, bằng những vòng tay ôm và những nụ hôn. Những người lãnh đạo và bố mẹ biết rằng họ phải luôn luôn có mặt, chỉnh tề, và chú tâm đến những người mà họ thật sự quan tâm. Điều quan trọng là những người thành công không cho phép Các Xe Tải Rác làm hư hỏng ngày vui của họ.

 

What about you? What would happen in your life, starting today, if you let more garbage trucks pass you by? Here’s my bet. You’ll be happier. Life’s too short to wake up in the morning with regrets, so… Love the people who treat you right. Forget about the ones who don’t.

Từ giờ trở đi, nếu bạn không quan tâm đến xe tải rác, tôi tin chắc rằng đời bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Vì đời sống quá ngắn ngủi, nên bạn không cần thức dậy mỗi buổi sáng với niềm hối tiếc. Hãy thương yêu những người đối xử tốt với bạn. Và hãy quên đi những người đối xử không tốt với bạn.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a954/luat-xe-tai-rac-the-law-of-the-garbage-truck
  2. Photo 1: http://cafef.vn/di-lam-co-2-trong-10-dau-hieu-nay-tot-hon-het-ban-nen-nghi-viec-20180403100556384.chn
  3. Photo 2: https://markmanson.net/self-awareness
  4. Photo 3: https://omegavia.com/omega-3-kids/
  5. Photo 4: https://www.slideshare.net/hstubble/the-garbage-truck-driver-presentation
  6. Photo 5: https://trainers4me.com/Paperstock,-Cutouts-Walter-Payton/41/940/386/e13’27111052g17Walter Payton’e16’1/185/
  7. Photo 6: https://www.idlehearts.com/266020/lifes-too-short-to-wake-up-in-the-morning-with-regrets