Hạt Giống – The Seed – Song ngữ

English: Novoneel Chakraborty.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

Hạt Giống – The Seed

 

Once upon a time, there was a seed and because it was only a seed, nobody cared to notice it. Thus, gripped by a sense of inferiority, the seed gave no importance to his existence.

Ngày xưa có một hạt giống, và bởi vì nó chỉ là một hạt giống, nên không ai chú ý đến nó. Vì thế hạt giống mang mặc cảm tự ti, rồi nó nghĩ mình là một hạt giống tầm thường.

 

Then one day, a wind picked him up – randomly or otherwise he didn’t know – and threw him mercilessly on an open field under the sweltering sun. He was confused. Why would anything do such a thing? But instead of any copasetic answers, he was provided with rain (in addition to sunlight); sometimes in drizzles and sometimes in torrents.

Rồi một ngày kia, cơn gió thổi hạt giống – ngẫu nhiên hay vì lý do nào nó không biết – rồi đập mạnh nó xuống cánh đồng dưới ánh nắng mặt trời oi bức. Nó rối trí. Nó hỏi, tại sao nó lại bị khổ như vậy? Không ai trả lời cho nó hiểu, rồi mưa xuống (cùng với ánh nắng mặt trời), đôi khi là mưa phùn lất phất nhưng đôi khi lại là mưa sa bão táp.

 

Meanwhile time flew and years later he saw a traveler sitting by his side. “Thank you, God, for this. I really needed some rest,” he heard the traveler say.

Rồi thời gian trôi qua mau, nhiều năm sau đó nó trông thấy ông du khách ngồi bên cạnh mình. “Cảm ơn Trời Phật cho con có bóng cây. Con đang cần nghỉ mệt,” nó nghe ông du khách nói.

 

“What are you talking about?” The seed promptly asked. He thought the man was making fun of him. Sure, he had witnessed many people sitting by his side – more so in recent years – but no one ever spoke to him like that.

“Ông nói gì vậy?” Hạt giống hỏi ngay. Nó nghĩ người đàn ông đang đùa giỡn với nó. Thật ra, nó đã gặp rất​​ nhiều người ngồi bên cạnh mình – càng lúc càng đông hơn trong những năm gần đây – nhưng chưa có ai nói với nó như thế.

 

“Who is this?” The man was startled.

“Ai đang nói thế?” Người đàn ông giật mình.

 

“This is me. The seed.”

“Là tôi đây. Tôi là hạt giống.”

 

“The seed?” The man looked at the giant tree. “Are you kidding me? You are no seed. You are a tree. A goliath of a tree!”

“Hạt giống?” Người đàn ông nhìn vào cái cây khổng lồ. “Bạn đang nói đùa với tôi? bạn không phải là một hạt giống. Bạn là một cây to lớn. Một cây khổng lồ, đầy sức mạnh!”

 

“Really?”

“Có thật không ông?”

 

“Yes! Why else do you think people come here?”

“Thật chứ. Nếu không phải như thế, thì tại sao mọi người lại đến ngồi ở nơi đây?”

 

“What do they come here for anyways?”

“Tôi không biết họ đến đây để làm gì?”

 

“To feel your shade! Don’t tell me you didn’t know you had grown over time.”

“Để thưởng thức bóng râm của cây. Bạn đừng giả vờ là bạn không biết là bạn đã to lớn như thổi với thời gian.”

A moment passed before the traveler’s words struck the chord of realization within him.

Phải chờ vài giây sau, hạt giống mới hiểu rõ ràng lời nói của ông du khách.

 

The seed, now a prolix tree, thought and smiled for the first time in his life. The years of relentless tortures by the sun and the rain finally made sense to him.

Hạt giống, bây giờ là một cây to lớn và rậm rạp, suy nghĩ và mỉm cười lần đầu tiên trong đời. Qua những năm dài đau đớn, khổ sở vì ánh nắng mặt trời và mưa bão, cuối cùng hạt giống đã tìm được câu trả lời vì sao nó phải trải qua các sự chịu đựng nầy.

 

“Oh! That means I’m not a tiny-flimsy seed anymore! I wasn’t destined to die unnoticed but was actually born to strip people of their lassitude. Wow! Now that’s a life worth a thousand gems!”

“Thật là vui quá đi thôi, tôi không còn là một hạt giống nhỏ bé, và mỏng manh nữa! Tôi tưởng không ai chú ý đến tôi cho đến khi tôi chết – nhưng bây giờ tôi hiểu ra – lý do tôi được sinh ra là giúp cho mọi người giảm bớt sự khó chịu và mệt nhọc. Bây giờ cuộc đời tôi đáng giá bằng một nghìn viên ngọc quý!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a806/hat-giong-the-seed
  2. Photo 1: http://science4fun.info/seed-germination/
  3. Photo 2: https://www.dkn.tv/van-hoa/4-bai-hoc-pham-gia-cao-quy-ma-loai-cay-co-tuong-vo-tri-dang-day-cho-chung-ta.html
  4. Photo 3: https://www.shutterstock.com/search/old man sitting under tree
  5. Photo 4: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/climbing-the-tallest-trees-122080826/
  6. Photo 5: http://evdhamma.org/index.php/parables/101-zen-koans/item/208-46-co-cay-giac-ngo-song-ngu
  7. https://alphaomegaint.org.za/the-miracle-of-the-seed/