Chương 6: Luật Nhân Quả – The law of karma – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 6: Critical Proplems And Their Compassionate Solution – Vấn Đề Nan Giải Và Giải Pháp Nhân Đạo

  1. The law of karma – Luật Nhân Quả

Most Westerners misunderstand the law of karma. They mistake it for fatalism, where one is doomed to suffer for some unknown crime in a forgotten past life. This is not quite so, as this story will show.

Phần lớn người Phương tây hiểu lầm luật nhân quả. Họ lầm với thuyết định mệnh theo đó người khổ có số khổ được định sẵn và giờ phải lãnh chịu. Tôi không nghĩ vậy. Câu chuyện dưới đây giải thích tại sao?

 

Two women were each baking a cake.

Có hai bà nọ, mỗi người làm một ổ bánh.

 

The first woman had miserable ingredients. The old white flour had to have the green moldy bits removed first. The cholesterol-enriched butter was almost going rancid. She had to pick the brown lumps out of the white sugar (because someone had put in a spoon wet with coffee), and the only fruit she had were ancient sultanas, as hard as depleted uranium. And her kitchen was of the style called ‘pre-World War’—which World War was a matter of debate.

Bà thứ nhất dùng nguyên liệu hạng bét: bột đóng meo cần phải được sàng lọc; bơ chứa choleseterol muốn hôi dầu; đường kết cục đen ngòm (vì vị muỗng khuấy cà phê thọt vô); mứt là nho khô cứng còng (như bã của khoáng uranium đã qua tinh chế); bếp cỗ lỗ sĩ của thời trước Thế chiến.

 

The second woman had the very best of ingredients. The organically grown whole-wheat flour was guaranteed GM free. She had cholesterol-free margarine, raw sugar and succulent fruit grown in her own garden. And her kitchen was ‘state-of-the-art’, with every modern gadget.

Bà thứ nhì dùng toàn nguyên liệu tốt: bột nguyên chất bảo đảm không có GM (22GM = Genetically modified hay có gen nhân tạo) ; bơ thực vật không có cholesteroll; đường mía; mứt làm bằng trái cây của vườn nhà; bếp tối tân với đủ thứ chức năng hiện đại.

 

Which woman baked the more delicious of cakes?

Như vậy, giữa hai bà ai là người làm bánh ngon nhất?

 

It is often not the person with the best ingredients who bakes the better cake—there is more to baking a cake than just the ingredients. Sometimes the person with miserable ingredients puts so much effort, care and love into their baking that their cake comes out the most delicious of all. It is what we do with the ingredients that counts.

Không hẳn bà thứ hai sẽ làm ra chiếc bánh ngon nhất vì trong kỹ thuật làm bánh còn nhiều yếu tố khác, chứ không phải có nguyên liệu và dụng cụ tốt là đủ. Sự cố gắng, chăm chút và yêu nghề nhiều khi đem lại kết quả không ngờ.

 

I have some friends who have had miserable ingredients to work with in this life: they were born into poverty, possibly abused as children, not clever at school, maybe disabled and unable to play sport. But the few qualities they did have they put together so well that they baked a mightily impressive cake. I admire them greatly. Do you recognize such people?

Một số bạn tôi có “nguyên liệu” làm “bánh đời” rất tồi. Họ sanh ra trong nghèo khó, có thể bị đối xử tàn tệ lúc thiếu thời, không xuất sắc trên ghế nhà trường, bị thêm chút tật nguyền, và không biết môn thể thao nào hết nhưng sự hiểu biết về đời của họ giúp họ có cuộc sống đầy ý nghĩa. Bạn có biết ai trong trường hợp này không?

 

I have other friends who have had wonderful ingredients to work with in this life. Their families were wealthy and loving, they were intelligent at school, talented at sport, good looking and popular, and yet they wasted their young lives with drugs or alcohol. Do you recognize such a one?

Một số bạn khác của tôi, trái lại, có “nguyên liệu” làm “bánh đời” rất tốt. Họ sinh ra trong gia đình giàu sang, phú quý, đẹp đẽ, thông minh, học giỏi, rành thể thao và được ngưỡng mộ. Nhưng họ phí đời vì nghiện ngập và rượu chè. Bạn có biết ai trong trường hợp này không?

 

Half of karma is the ingredients we have got to work with. The other half, the most crucial part, is what we make of them in this life.

Phân nửa của nghiệp là nguyên liệu mà chúng ta cần có để làm “chiếc bánh đời ta”. Phân nửa kia, rất quan trọng là những gì chúng ta làm với «nguyên liệu của đời chúng ta.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a882/chuong-5-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://thedailyguardian.com/law-of-karma/