Chương 6: Cô bé gái nhỏ và bạn cô – The little girl and her friend – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 6: Critical Proplems And Their Compassionate Solution – Vấn Đề Nan Giải Và Giải Pháp Nhân Đạo

  1. The little girl and her friend – Cô bé gái nhỏ và bạn cô

 

I told the story of the cow that cried to a group of senior citizens in a country town in the southwest of Western Australia. One of the old men told me a similar story, from his youth, in the early part of last century.

Tôi có kể chuyện “con bò khóc” với một nhóm người cao niên tại một thị xã dưới miền Tây Nam của Tây Úc. Một vị cao niên kể lại cho tôi nghe một trường hợp tương tợ xảy ra trong thời niên thiếu của cụ hồi đầu thế kỷ qua.

 

His friend’s daughter was around four or five years old. One morning, she asked her Mum for a saucer of milk. Her busy mother was pleased that her daughter wanted to drink milk, so didn’t think much about why she wanted it in a saucer, rather than in a glass.

Một sáng nọ, đứa con gái nhỏ khoảng bốn, năm tuổi của bạn cụ đòi một đĩa sữa bò. Bà rất vui thấy con chịu uống sữa nên không để ý tại sao con mình muốn uống sữa bằng đĩa chớ không phải ly như thường tình. Sáng hôm sau cô bé gái cũng đòi một đĩa sữa nữa. Bà càng vui hơn vì tin sữa sẽ giúp con mình mau lớn. Rồi cô bé tiếp tục đòi và bà tiếp tục rót sữa ra đĩa cho con mỗi sáng.

 

The following day, around the same time, the little girl asked for a saucer of milk again. Mum gladly obliged. Children like to play games with their food; the mother was just glad her daughter wanted to drink something healthy. The same happened, at the same time, for the next few days. The mother never actually saw her daughter drink the saucer of milk, so she began to wonder what the child was up to. She decided to secretly follow the little girl. In those days, nearly all the houses were raised off the ground on stumps. The little girl went outside the house, knelt down next to the side of the building, put down the saucer of milk, and softly called out into the dark spaces underneath the house. In a few moments, out came a huge black tiger snake. It began drinking the milk, with the little girl smiling only a few inches away. The mother could do nothing; her child was too close. In terror she watched until the snake finished the milk and went back under the house. That evening, she told her husband on his return from work. He told his wife to give their daughter a saucer of milk again tomorrow. He would fix things.

Vì không trực tiếp thấy con uống sữa và vì hiếu kỳ, bà để ý theo dõi sau đó. Bà thấy con bưng đĩa sữa xuống gầm sàn nhà của gia đình. Bé để đĩa xuống đất, nhìn vô khoảng không gian tối om dưới sàn, khẽ gọi. Lát sau, có con rắn đen rất lớn bò ra, uống sữa trong lúc bé đứng nhìn mỉm cười. Hoảng hồn nhưng bà không dám gây tiếng động sợ rắn chồm chụp bé. Uống hết sữa rắn bò trở vô bóng tối. Chiều, chồng bà đi làm vè. Bà kể lại chuyện bà thấy. Chồng bà biểu bà tiếp tục rót cho bé đĩa sữa vào sáng mai, để rồi ông sẽ tính.

 

At the same time the next day, the little girl asked her Mum for a saucer of milk. She took the saucer of milk outside as usual, placed it next to the side of the house, and called out for her friend. As soon as the big tiger snake appeared from out of the darkness, there was the cracking explosion of a gun close by. The force of the bullet threw the tiger snake against one of the house stumps, splitting apart its head in front of the girl. Her father stood up from behind one of the bushes, and put away his gun.

Như thường lệ, bé bưng sữa xuống cho rắn. Rắn vừa bò ra, súng liền nổ. Đạn bắn làm văng rắn vô trụ sàn nhà, tét đầu. Bé sửng sốt. Còn cha cô từ sau bụi rậm bước ra, gác súng xuống đất, đi lượm xác rắn.

 

From that time on, the little girl refused to eat. In the oldman’s words, ‘She started fretting.’ Nothing the parents could do would make her eat. She had to go to the district hospital. They couldn’t help her either. The little girl died.

Từ sáng hôm ấy, bé không chịu ăn uống gì hết. “Cháu gầy dần,” lời cụ kể, “ba má cháu không làm sao thuyết phục được cháu. Họ đưa cháu vô nhà thương. Và cháu chết.”

 

The father might just as well have shot his little girl, when he blasted to death her friend, in front of her eyes.

Người cha giết rắn vô tình giết luôn con mình. Ông đâu ngờ phát súng của ông đã giết bạn của con mình trước mắt con mình.

 

I asked the old man who told me that story whether he thought that tiger snake would ever have harmed that little girl?

‘Not bloody likely!’ replied the old digger.

I agreed, but not in the same words.

Tôi hỏi cụ chớ rắn có hành động gì hại cháu bé gái không?

“Đời nào,” cụ đáp

Tôi đồng ý với cụ nhưng không lặp lại ngôn từ riêng của cụ.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a883/chuong-6-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. http://www.worldmostamazingthings.com/2013/11/amazing-little-indian-snake-charmer.html