Chương 5: Làm thế nào để trở thành VIP? – How to be a VIP? – Song ngữ

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group


Chương 5: Tạo Dựng Hạnh Phúc – Creating happiness – Song ngữ

 37. How to be a VIP? – Làm thế nào để trở thành VIP?

In the first year of our monastery, I had to learn how to build. The first major structure was a six-toilet and six-shower ablution block, so I had to learn all about plumbing. In order to learn, I took the plans to a plumbing shop, laid the plans on the counter, and said, ‘Help!’

Trong năm đầu tiên tự viện được thành lập tôi phải học xây dựng. công tác đầu tiên của tôi là xây khu gồm sáu nhà vệ sinh và sáu phòng dùng để rửa đồ thờ tự sau mỗi buổi lễ. Thế là tôi phải học bắt ống nước. Tôi học bằng cách đem bản vẽ đến tiệm ống nước và xin nhờ “chỉ dẫn”.

 

It was quite a large order, so the man at the counter, Fred, didn’t mind spending a little extra time explaining what parts were needed, why they were needed, and how to glue it all together. Eventually, with a lot of patience, common sense, and advice from Fred, the waste-water plumbing was all finished. Our local council’s health inspector came, gave it astringent testing, and it passed. I was thrilled.

Công tác khá lớn nên Fred, anh chàng đứng ở quầy tiếp khách, không ngần ngại dành cho nhiều thì giờ chỉ dẫn chi li, kể cả việc phải bôi keo như thế nào cho đúng kỷ thuật. Nhờ sẵn tánh nhẫn nại và được sự giúp đỡ tận tình của Fred tôi gắn xong hệ thống nước thải. Vị thanh tra của ủy ban y tế đến khám – ông khám rất kỹ – gật đầu cho qua. Tôi rất đỗi vui sướng.

 

A few days later, the bill arrived for the plumbing parts. I asked for a cheque from our treasurer and sent it off with a letter of thanks, especially to Fred for helping us start our monastery.

Vài ngày sau tôi gởi tiền cho tiệm ống nước kèm theo thư cám ơn, đặc biệt cám ơn Fred đã giúp tự viện có phương tiện thiết yếu để hoạt động.

 

I did not realize at the time that such a big plumbing firm, with many branches around Perth, had a separate accounts department. My letter was opened and read by a clerk in that section, who was so stunned at receiving a letter of praise that they took it immediately to the manager of accounts. Usually, when accounts receive a letter along with a cheque, it is a complaint. The head of the accounts department was also taken aback, and took my letter straight to the managing director of the whole company. The MD read the letter and was so pleased that he picked up the phone on his desk, rang Fred at the sales counter of one of their many branches, and told him about my letter on his mahogany desk.

Tôi không ngờ tiệm “của Fred” chỉ là một cơ sở thương mại của một công ty lớn có cả một phân bộ thanh toán riêng nên chi phiếu và thư tôi đi thẳng đến cô thư ký kế toán thay vì đến tay Fred. Được thư tôi cô thư ký mở xem và ngạc nhiên, vì thông thường thư đi kèm với giấy trả tiền chỉ là thư khiếu nại. Cô đem thư lên vị kế toán trưởng. Ông cũng ngạc nhiên nên trình giám đốc điều hành công ty. Đọc thơ xong ông giám đốc giở điện thoại gọi Fred liền cho biết anh có thư khen đang nằm trên bàn giấy của ông. Ông nói:

 

‘This is just the sort of thing we are looking for in our company, Fred. Customer relations! That’s the way ahead.’

‘Yes, Sir.’

‘You’ve done an excellent job, Fred.’

‘Yes, Sir.’

‘I wish we had more employees like you.’

‘Yes, Sir.’

‘What salary are you on? Perhaps we can do better?’

‘YES, SIR!’

‘Well done, Fred!’

‘Thank you, Sir.’

“Đây là thư mà công ty mong đợi. Giao tiếp khách hàng. Phải như vậy đó!”

“Dạ. Thưa ông”

“Fred, anh đã giúp tạo uy tín cho công ty”

“Dạ”

“Công ty chắc chắn sẽ khen thưởng anh. Tôi sẽ gặp anh trong nay mai.”

“Dạ, cám ơn ông.”

“Rất tốt, Fred!”

“Dạ, cám ơn ông.”

 

As it happened, I went into the plumbing shop an hour or two later to change a part for another job. There were two big Aussie plumbers, with shoulders as wide as septic tanks, waiting for service ahead of me. But Fred saw me. ‘BRAHM!’ he said with a big smile, ‘Come here.’

Một hai tiếng đồng hồ sau đó tôi ra tiệm “của Fred” để đổi vài món đồ. Tôi thấy hai ông thợ ống nước người Úc thịt bắp vai u xếp hàng trước tôi. Fred bên trong thấy tôi bèn gọi với nụ cười nở rộng trên môi.

“Sư BRAHM, tới đây”

 

I was given VIP treatment. I was taken around the back, where customers were not supposed to go, to choose the replacement part that I needed. Fred’s mate at the counter told me about the recent phone call from the managing director.

 

I found the part that I needed. It was bigger and much more expensive than the part I was giving back. ‘How much do we owe you?’ I asked. ‘What’s the difference?’

With a smile from ear to ear, Fred replied, ‘Brahm, for you, there’s no difference!’

So, praise makes good financial sense as well.

Tôi được Fred đón mời như VIP. Tôi được đi vô trong quày, chỗ mà khách không được phép vô, để chọn món đồ tôi cần thay thế. Tôi tìm ra món đồ tôi cần. Nó lớn hơn và chắc là phải đắt hơn món tôi đổi, tôi hỏi Fred:

“Tôi cần bù bao nhiêu, hở Fred?”

“Đối với sư Brahm, khỏi thêm gì cả!” Anh đáp với nụ cười nở rộng. Và anh kể cho tôi nghe trọn câu chuyện điện thoại giữa anh và ông giám đốc của anh.

Lời khen cũng đáng đồng tiền đó chứ!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a882/chuong-5-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. http://samundarbaba.blogspot.com/2016/10/sycophancy-or-chamchagiri-in-indian.html