Chương 4: Đúng! Bao Nhiêu Đó Đủ Rồi! Tôi Đi Đây! – Right! That’s it! I’m leaving! – Song ngữ

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

Chương 4: Sân Hận Và Tha Thứ – Anger and Forgiveness

32. Right! That’s it! I’m leaving! – Đúng! Bao Nhiêu Đó Đủ Rồi! Tôi Đi Đây!

 

Another of the consequences of anger that we should keep in mind is that it destroys our relationships and separates us from our friends. Why is it that having spent many happy years with a companion, when they make one mistake which hurts us badly, we get so angry that we end the relationship forever?

Một tai hại nữa của sân hận mà chúng ta cần lưu tâm là nó giết chết mối liên hệ và chia rẽ bạn bè. Chúng ta có thể chấm dứt mối thâm tình trong nhiều năm dài chỉ vì một lỗi lầm làm cho ta giận hờn.

 

All the wonderful moments we have shared together (the 998 good bricks) count as nothing. We only see that one dreadful mistake (the two bad bricks) and destroy the whole thing. It doesn’t seem fair. If you want to be lonely, then cultivate anger.

Tất cả những đều tốt đẹp (998 viên gạch tốt) mà chúng ta từng chia sẻ không có chút giá trị nào hết. Chúng ta chỉ chú ý đến một lỗi lầm (hai viên gạch lệch) rồi đạp đổ tất cả. Thật không công bằng chút nào hết. Ai muốn cô đơn mới nuôi dưỡng sân hận, thưa các bạn.

 

A young Canadian married couple that I knew were finishing up a work contract in Perth. When planning their return to their hometown of Toronto, they had the ingenious idea of sailing to Canada. They planned to buy a small yacht and, with the help of another young married couple, sail it across the Pacific to Vancouver. There they would sell the yacht, recover their investment and have the deposit for their next home. Not only did it make sound financial sense, but it was also an adventure of a lifetime for the two young couples.

Một đôi vợ chồng trẻ mà tôi có dịp quen vừa hết hợp đồng làm việc tại Perth. Họ nảy ra ý định trở về quê ở Toronto, Canada, bằng đường biển. Họ sắm chiếc du thuyền rồi cùng hai vợ chồng người bạn đi xuyên Thái Bình Dương tới Vancouver. Tại đây họ sẽ bán du thuyền lấy lại vốn để mua cái nhà. Toan tính này rất hay vì vừa được nhiều tiền vừa được một chuyến du lịch nhớ đời cho hai đôi vợ chồng trẻ.

 

When they had arrived safely in Canada, they sent a letter to my monastery describing the wonderful journey. In particular, they related one incident that showed how stupid we can be when we are angry, and the reason anger must be resolved.

Lúc về đến Canada an toàn họ gởi cho tự viện tôi một bức thư mô tả chuyến đi tuyệt vời của họ. Đặc biệt họ kể lại một sự kiện cho thấy con người thật ngu xuẩn khi phẫn nộ và lý do phẫn nộ cần phải được chế ngự.

 

In the middle of their journey, somewhere in the Pacific, many, many kilometers from the nearest land, their yacht’s engine broke down. The two men changed into work gear, went down into the small engine compartment and tried to repair the engine. The two women were sitting on the deck, enjoying the warm sun and reading magazines.

Lúc ra giữa biển Thái Bình, cách đảo gần nhất cả trăm cây số ngàn, thuyền bị hỏng máy. Hai anh xuống hầm máy tìm cách sửa. Hai chị ngồi trên boong tắm nắng và đọc sách.

 

The engine compartment was hot and very cramped. To the men, it seemed as if the engine was being wilful and didn’t want to be fixed. Big steel nuts wouldn’t turn to the spanner, small but vital screws would slip and fall into the most inaccessible greasy recess, and leaks just wouldn’t stop leaking. Frustration bred irritation, first with the engine, then with each other. Irritation grew quickly into anger. Then anger exploded into the madness of rage. One of the men had had enough. He threw down his wrench and shouted, ‘Right!That’s it! I’m leaving.’

Hầm máy vừa nóng vừa chật. Đã vậy, cái máy rất lì lợm, không muốn được sửa chữa; ốc lớn không vặn vô được, ốc nhỏ lọt kẻ tay rớt xuống khoang không với tới, dầu nhớt cứ rò rỉ. Thất vọng đâm ra bực mình, ban đầu với cái máy sau giữa hai anh em với nhau. Bực mình biến dần thành giận hờn rồi phẫn nộ. Một trong hai anh quăng kềm và lớn tiếng, “Đúng! Bao nhiêu đó đủ rồi!Tôi đi đây!”

 

Such is the madness of anger that he went to his cabin, cleaned up, changed clothes and packed his bags. He then appeared on deck, still fuming, in his best jacket with his bags in either hand. The two women said they nearly fell off the boat, they were laughing so much. The poor man looked around to see ocean, everywhere, as far as the horizon in every direction. There was nowhere to go.

Anh bỏ hầm máy, chui vô ca bin mình, thay đồ, và thu dọn áo quần vô túi xách. Xong anh leo lên boong, áo quần tơm tất, tay xách túi, sắc mặt hầm hầm. Hai chị thấy anh, cười nghiêng, cười ngả, xém lọt xuống biển. Anh chàng đáng tội nhìn quanh, thấy trời nước mênh mông xa tít tận chân trời. Không đường bước tới. Anh “quê một cục!”

The man felt such a fool; he reddened with embarrassment. He turned and went back to his cabin. He then unpacked, got changed, and returned to the engine compartment to give a hand. He had to. There was nowhere else to go.

Anh chuồn vô ca bin, thay đồ và trở xuống hầm máy giúp bạn. Anh không thể làm gì khác hơn. Đâu có đường nào mà đi!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a881/chuong-4-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://www.boldsky.com/relationship/marriage-and-beyond/2016/why-do-indian-couples-fight-099766.html
  4. https://www.roberthalf.com/blog/job-interview-tips/5-ways-to-answer-whats-your-reason-for-leaving-your-job