Chương 3: Sợ Hãi là gì? – What is fear? – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 3: Sợ Hãi Và Khổ Đau – Fear and Pain

22. What is fear? – Sợ Hãi là gì?

 

Fear is finding fault with the future. If only we could keep in mind how uncertain our future is, then we would never try to predict what could go wrong. Fear ends right there.

Sợ hãi rất kỵ tương lai. Chỉ khi nào chúng ta tin rằng tương lai không thể xác quyết, chúng ta mới không thử đoán chuyện tương lai. Chừng đó chúng ta mới hết sợ hãi.

 

Once, when I was little, I was terrified of going to the dentist. I had an appointment and did not want to go. I worried myself silly. When I arrived at the dentist’s, I was told my appointment had been cancelled. I learned what a waste of precious time fear is.

Hồi tôi còn nhỏ tôi rất sợ đi khám răng. Lần nọ tôi tới và được biết buổi hẹn đã bị hủy, tôi học được một bài học: nơm nớp lo sợ trước khi đến đây chỉ mất công và tốn thời gian!

 

Fear is dissolved in the uncertainty of the future. But if we don’t use our wisdom, fear can dissolve us. It nearly dissolved the young novice Buddhist monk, Little Grasshopper, in an old television series called Kung Fu. I used to watch this series obsessively in my last year as a schoolteacher, before I became a monk.

Tương lai chưa đến và không thể biết chắc như thế nào. Cái không biết chắc đó có thể phân giải sợ hãi. Nhưng nếu chúng ta không biết dùng trí tuệ, sợ hãi có thể phân giải chúng ta. Nó gần như đã hóa giải chú Sadi Cào Cào con (Little Grasshopper) trong tập truyện truyền hình Kung Fu, tập truyện mà tôi say mê lúc còn đi dạy và trước khi xuất gia.

 

One day, Little Grasshopper’s blind master took the novice into a back room of the temple, normally kept locked. In the room was an indoor pool some six meters wide, with a narrow wooden plank as a bridge from one side to the other. The master warned Little Grasshopper to keep clear of the pool’s edge, because it did not contain water, but very strong acid.

Chuyện kể: Một chú Sadi Cào Cào con được sư phụ mù của mình đưa vào một cốc trong chùa có cửa đóng then gài. Trong cốc có cái hồ dài sáu thước với chiếc cầu gỗ hẹp bắt ngang. Chú Sadi được dặn không nên đến gần hồ vì hồ không chứa nước mà còn chứa axit.

 

‘In seven days’, time,’ Grasshopper was told, ‘you will be tested. You will have to walk across that pool of acid by balancing on the wooden plank. But be careful! Do you see at the bottom of that pool of acid those bones here and there?

‘Grasshopper looked warily over the edge and saw the many bones.

‘They used to belong to young novices like you.’

“Trong bảy ngày tới”, sư phụ bảo “con sẽ được thử tài. Con sẽ đi qua hồ trên tấm ván lắc lư kia. Phải thật cẩn thận. Con có thấy xương rải rác dưới đáy hồ không?”

Cào Cào con chăm chú nhìn xuống hồ và có thấy nhiều khúc xương dưới đáy. Sư phụ chú hỏi tiếp:

“Đó là xương của các Sadi như con bị rớt xuống hồ”

 

The master took Grasshopper out of that terrible room into the sunlight of the temple courtyard. There, the elder monks had set up a plank of exactly the same size as the one over the acid pool, but raised on two bricks. For the next seven days, Grasshopper had no other duties apart from practising walking on that plank.

It was easy. In a few days he could walk with perfect balance, blindfolded even, across that plank in the courtyard.

Đoạn sư phụ đưa Cào cào con ra sân dưới ánh nắng chói chang để tập đi qua hồ. Ở đây ông xếp sẵn tấm ván có cầu giống y tấm ván hẹp bắt qua hồ axit, chỉ có khác là ván được kê trên hai viên gạch nằm giữa sân. Rồi trong bảy ngày liên tiếp Cào Cào con không phải công phu mà tập đi trên tấm ván cầu ấy. Dễ dàng thôi. Sau vài hôm chú có thể đi qua đi lại, bịt mắt cũng không té.

 

Then came the test. Grasshopper was led by his master into the room with the acid pool. The bones of the novices who had fallen in shimmered at the bottom. Grasshopper got up onto the end of the plank and looked round at his master. ‘Walk,’ he was told.

Ngày thi đến, chú Cào cào con được đưa vô cốc có hồ axit, xương cốt còn đó và đang chập chờn dưới đáy. Chú bước tới giữa cầu, đưa mắt nhìn về phía sư phụ. Ông ra lệnh: “Bước”

 

A plank over acid is much narrower than a plank of the same size in a temple courtyard. Grasshopper began to walk, but his step was unsteady; he began to sway. He wasn’t even halfway across. He wobbled even more. It looked like he was going to fall into the acid. Then the series stopped for a commercial break.

Ván cầu ngang hồ axit dường như hẹp hơn tấm ván kê trong sân nhiều. Chú Cào Cào con bắt đầu bước. Nhưng bước đi của chú không vững, chú loạng choạng lúc ra gần tới giữa cầu. Rồi chú chồng chành, tưởng chừng sắp té xuống hồ axit.

 

I had to endure those stupid advertisements, all the while worrying how poor Little Grasshopper would save his bones.

Tới đây phim ngưng để quảng cáo. Tôi phải chịu đựng với ba thứ quảng cáo ngu xuẩn này, trong lúc lo sợ không biết chú Cào Cào con có “qua cầu” không?

 

The ads ended, and we were back in the acid-pool room, with Grasshopper beginning to lose his confidence. I saw him step unsteadily. Then sway. Then he fell in!

Hết quảng cáo. Phim tiếp tục. Chú Cào Cào con mất hết tự tin, bước lắc lư. Té, chú té xuống hồ!

 

The old blind master laughed, hearing Little Grasshopper splash about in the pool. It wasn’t acid; it was only water. The old bones had been tossed in as ‘special effects. They had fooled Little Grasshopper, as they had fooled me.

Sư phụ mù của chú cười ré trong lúc chú đập nước văng tung tóe. Nước hồ chứ không phải hồ axit. Còn xương là xương khô được xếp dươi đáy cho “có vẻ rùng rợn”. Họ đánh gạt Cào Cào con đồng thời cũng gạt luôn khán giả, như tôi.

 

‘What made you fall in?’ asked the master seriously. ‘Fear made you fall in, Little Grasshopper, only fear.’

“Cái gì làm con té xuống hồ?” Sư phụ hỏi rồi ông đáp luôn, “Sợ hãi làm con té, Cào cào con, chính sợ hãi đó”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a879/chuong-2-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://tienvnguyen.net/p147a880/chuong-3-