Chương 3: Bài Bạc – Gambling – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 3: Sợ Hãi Và Khổ Đau – Fear and Pain

21. Gambling – Bài Bạc

 

Money is hard to accumulate, but easy to lose—and the easiest way to lose it is by gambling. All gamblers are losers, eventually. Still, people like to predict the future so that they can make a lot of money by gambling. I tell the following two stories to show them how dangerous it is to predict the future, even when we have signs.

Tiền bạc rất khó tích lũy nhưng dễ tiêu hao và cách tiêu hao nhanh nhất là cờ bạc. Tất cả những người cờ bạc rốt cuộc đều thua lỗ. Vậy mà nhiều người vẫn thích tiên đoán với hy vọng thắng cuộc. Tôi xin kể hai câu chuyện sau cho thấy tiên đoán rất ư nguy hiểm dầu có dấu hiệu cho thấy khả quan.

 

A friend awoke one morning from one of those dreams that was so vivid it seemed real. He had dream that five angels had given him five big jars of gold worth a fortune. When he opened his eyes, there were no angels in his bed-room and, alas, no pots of gold. But it was a very strange dream.

Một anh bạn nọ thức giấc với câu chuyện nằm mơ thấy rõ ràng tưởng chừng như thiệt. Anh mơ thấy năm tiên nữ tặng cho anh năm hũ vàng lớn đáng giá một gia tài kếch xù. Mở mắt ra anh không thấy tiên nữ cũng chẳng thấy vàng, nhưng cơn mộng còn rất sống động, ly kỳ trong đầu anh.

 

When he went into the kitchen, he saw that his wife had made him five boiled eggs with five pieces of toast for his breakfast. At the top of the morning newspaper he noticed the date, the fifth of May (the fifth month). Something odd was going on. He turned to the back pages of the newspaper, to the horse racing pages. He was stunned to see that at Ascot (five letters), in race number five, horse number five was called … Five Angels! The dream was an omen.

Chừng xuống bếp ăn sáng anh thấy vợ anh chiên cho anh năm cái trứng gà và nướng cho anh năm lát bánh mì. Cái con số năm này còn thấy nhan nhản trên đầu tờ nhật báo hôm nay: mùng năm tháng năm. Thiệt lạ! Chưa hết. Anh lật báo xem trang đua ngựa, anh ngạc nhiên thấy trên Ascot (gồm 5 chữ) trong độ thứ nhất có con ngựa số năm mang tên Năm Thiên Thần. Giấc mơ là một điềm tốt lành, anh đoán mò.

 

He took the afternoon off work. He drew five thousand dollars out of his bank account. He went to the race track, to the fifth bookmaker and made his bet: five thousand dollars on horse number five, race number five, Five Angels, to win.

Anh xin nghỉ làm buổi chiều, ra ngân hàng rút năm ngàn đô la, chạy ra trường đua, đến quầy số năm, đánh hết năm ngàn đô vào con ngựa số năm tên Năm Thiên Thần, chạy độ thứ năm.

 

The dream couldn’t be wrong. The lucky number five couldn’t be wrong! The dream wasn’t wrong. The horse came in fifth.

Giấc mơ không sai. Các số năm hên không sai. Chỉ sai điều là chúng xảy ra hơi lệch một chút thôi: Con ngựa số năm về hạng thứ năm.

 

The second story occurred in Singapore a few years ago. An Australian man married a nice Chinese woman from Singapore. Once, while they were visiting family in Singapore, his brothers-in-law were going to the horse racing track for the afternoon and invited him to go along too. He agreed. But before they visited the racetrack, they insisted on stopping off at a renowned Buddhist temple to light some joss sticks and pray for good luck. When they arrived at the small temple, they found it was in a mess. So, they got some brooms, a mop and some water and cleaned it all up. Then they lit their joss sticks, asked for good luck, and went off to the track. They all lost heavily.

Chuyện thứ nhì xảy ra tại Singapore vài năm trước đây. Có anh chàng người Úc cưới cô vợ người Singapore. Lần nọ hai vợ chồng về thăm quê ngoại và anh được mấy cậu em vợ mời đi trường đua giải trí. Trên đường các anh em ghé qua chùa đốt nhang cầu thần tài. Thấy chùa bừa bãi, họ lấy chổi quét, giẻ lau và dọn dẹp. Công phu xong họ đốt nhang khấn vái, rồi đưa nhau đến trường đua. Hôm ấy họ thua đậm.

 

That night, the Australian had a dream of a horse race. When he awoke, he clearly remembered the name of the winning horse. When he saw in the Straits Times that there was, indeed, a horse by that name running in a race that afternoon, he rang his brothers-in-law to tell them the good news. They refused to believe that a Chinese spirit guarding a Singaporean temple would tell a white man the name of a winning horse, so they disregarded his dream. He went to the track. He put a large bet on that horse. The horse won.

Đêm lại anh người Úc chiêm bao thấy đua ngựa. Lúc tỉnh giấc anh còn nhớ rõ tên con ngựa về nhất. Thấy trong báo Straits Times có tên con ngựa anh chiêm bao sẽ chạy vào chiều nay, anh tìm các cậu em vợ báo tin hên. Nhưng không ai tin vị thần hộ pháp chùa Singapore lại đi báo mộng cho anh da trắng người Úc nên không thèm để ý. Anh ra trường đua một mình và đánh cá con ngựa đó. Anh thắng lớn.

 

Chinese temple spirits must like Australians. His brothers-in-law were fuming.

Thần chùa Tàu da vàng khè mà lại đi phù hộ cho người Úc da trắng bệch. Các cậu em vợ Tàu giận hậm hực!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a879/chuong-2-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://tienvnguyen.net/p147a880/chuong-3-