Chương 1 – Quyển I: Ngoại thuyết – MP 01: The secular narrative – Song ngữ

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Middle Way Group.

 

 

Reverence be to the Blessed One, The Arahat, and the Sammâ-SamBudda.

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, và đấng Chánh Biến Tri.

 

MP 01: The secular narrative

Chương 1 – Quyển I: Ngoại thuyết (Bàhirakathà)

 

 1. King Milinda, at Sâgala the famous town of yore, to Nâgasena, the world famous sage, repaired. (So the deep Ganges to the deeper ocean flows.)

“Vị vua ấy tên là Milinda ở kinh thành Sāgalā đã đi đến gặp Nāgasena, ví như dòng sông Gaṅgā đi đến với biển cả.

 

To him, the eloquent, the bearer of the torch of Truth, dispeller of the darkness of men’s minds, subtle and knotty questions did he put, many,

turning on many points.

Sau khi đi đến gần vị có sự thuyết giảng tài hoa, vị đang cầm ngọn đuốc xua tan bóng tối, đức vua đã hỏi những câu hỏi khôn khéo, đa dạng, đưa đến sự xác quyết hay phủ nhận.

 

Then were solutions given profound in meaning, gaining access to the heart, sweet to the ear, and passing wonderful and strange.

Các câu hỏi và luôn cả các câu trả lời được gắn liền với ý nghĩa thâm sâu. Chúng đi vào trái tim, làm thoải mái lỗ tai, là phi thường, khiến nổi da gà.

 

For Nâgasena’s talk plunged to the hidden depths of Vinaya and of Abhidhamma (Law and Thought)

Được thâm nhập vào Vi Diệu Pháp và Luật, được tồn tại ở mạng lưới của Kinh,

 

p.2

 

Unravelling all the meshes of the Suttas’ net,

Glittering the while with metaphors and reasoning high.

Come then! Apply your minds, and let your hearts rejoice,

And hearken to these subtle questionings, all grounds

Of doubt well fitted to resolve.

các lời giảng giải của ngài Nāgasena là đa dạng với các ví dụ và các cách suy luận.

Xin quý vị hãy gom trí tuệ vào đây, hãy làm tâm ý được vui vẻ, và hãy lắng nghe những câu hỏi khôn khéo khơi dậy những chỗ có sự nghi ngờ.”

 

 1. Thus hath it been handed down by tradition:

There is in the country of the Yonakas 1 a great centre of trade 2, a city that is called Sâgala, situate in a delightful country well-watered and hilly, abounding in parks and gardens and groves and lakes and tanks, a paradise of rivers and mountains and woods. Wise architects have laid it out 3, and its people know of no oppression, since all their enemies and adversaries have been put down. Brave is its defense, with many and various strong towers and ramparts, with superb gates and entrance archways; and with the royal citadel in its midst, white walled and deeply moated. Well laid out are its streets, squares, cross roads, and market places 4. Well displayed are the innumerable sorts of costly merchandise [2] with which its shops are filled. It is richly adorned with hundreds of alms-halls

Việc ấy được nghe như thế này:

Có thành phố tên Sāgalā, trung tâm thương mãi của những người xứ Yonaka, được lộng lẫy với sông và núi, có lãnh thổ và địa thế đáng yêu, được vẹn toàn với các khu vườn, công viên, rừng cây, hồ nước, đầm sen, đáng được say mê với những con sông, núi non, rừng thẳm, được tạo nên bởi những người có học thức, có các kẻ chống đối và thù nghịch đã bị tiêu diệt, không còn bị chướng ngại, tháp canh và cổng thành có nhiều loại, đa dạng, vững chắc, có vô số mái vòm và vọng gác cao sang, nội thành được bao quanh với hào sâu và thành lũy màu trắng, đường lộ, đường băng ngang, ngã tư, bồn binh khéo được bố trí, bên trong cửa tiệm đầy ắp vô số loại hàng hóa quý giá khéo được chưng bày, được rạng rỡ với hàng trăm phước xá

 

p.3

 

of various kinds; and splendid with hundreds of thousands of magnificent mansions, which rise aloft like the mountain peaks of the Himalayas. Its streets are filled with elephants, horses, carriages, and foot-passengers, frequented by groups of handsome men and beautiful women, and crowded by men of all sorts and conditions, Brahmans, nobles, artificers, and servants. They resound with cries of welcome to the teachers of every creed, and the city is the resort of the leading men of each of the differing sects. Shops are there for the sale of Benares muslin, of Kotumbara stuffs 1, and of other cloths of various kinds; and sweet odors are exhaled from the bazaars, where all sorts of flowers and perfumes are tastefully set out. Jewels are there in plenty, such as men’s hearts desire, and guilds of traders in all sorts of finery display their goods in the bazaars that face all quarters of the sky. So full is the city of money, and of gold and silver ware, of copper and stone ware, that it is a very mine of dazzling treasures. And there is laid up there much store of property and corn and things of value in warehouses-foods and drinks of every sort, syrups and sweetmeats of every kind. In wealth it rivals Uttara-kuru, and in glory it is as Âlakamandâ, the city of the gods 2.

các loại, được điểm tô với hàng trăm ngàn ngôi nhà sang trọng tương tợ như đỉnh núi tuyết, được đông đúc với những voi, ngựa, xe cộ, và người bộ hành, được qua lại với những đám người nam nữ xinh đẹp, có dân chúng chen chúc, có thường dân, Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, thương nhân, và nô lệ, được gắn liền với sự giao hảo của nhiều hạng Sa-môn và Bà-la-môn, được tới lui bởi nhiều hạng người thông thái, nam nhân, và anh hùng, có đủ các hạng cửa hàng vải vóc của các xứ Kāsi, Koṭumbara, v.v… được tỏa ngát các hương thơm từ nhiều cửa hiệu bông hoa xinh đẹp các loại khéo được bày biện, được tràn trề với nhiều loại châu ngọc quyến rũ, được lai vãng bởi đám thương buôn lịch lãm ở các cửa tiệm được chưng bày khéo léo hướng ra các phương, được tràn đầy với các đồng tiền kahāpaṇa, bạc, vàng, tiền kaṃsa, và đá quý, là nơi chốn của tài sản lưu trữ đang lấp lánh, có bắp, lúa, của cải, và vật sở hữu dự phòng dồi dào, có phòng chứa và kho hàng đầy ắp, có nhiều cơm nước, có vô số các loại vật thực cứng, mềm, đáng nếm, đáng uống, đáng thưởng thức, tương tợ như ở Uttarakuru, có vụ thu hoạch sung mãn như là ở Ālakamandā thành phố của chư Thiên.

 

 1. Having said thus much we must now relate the previous birth history of these two persons (Milinda

 

p.4

 

and Nâgasena) and the various sorts of puzzles 1. This we shall do under six heads:

 1. Nên dừng ở đây và nói đến nghiệp quá khứ của hai người họ. Và trong khi thuyết giảng, nên phân chia và thuyết giảng thành sáu phần, tức là:

 

 1. Their previous history (Pubba-yoga).
 2. The Milinda problems.
 3. Questions as to distinguishing characteristics.
 4. Puzzles arising out of contradictory statements.
 5. Puzzles arising out of ambiguity.
 6. Discussions turning on metaphor.
 7. Sự Liên Hệ Trong Quá Khứ,
 8. Câu Hỏi của Đức Vua Milinda,
 9. Câu Hỏi về Hành Tướng,
 10. Câu Hỏi Đối Chọi,
 11. Câu Hỏi (giảng bằng sự) Suy Luận,
 12. Câu Hỏi Giảng về Các Ví Dụ.

 

And of these the Milinda problems are in two divisions-questions as to distinctive characteristics, and questions aiming at the dispelling of doubt; and the puzzles arising out of contradictory statements are in two divisions–the long chapter, and the problems in the life of the recluse.

Ở đây, Câu Hỏi của Đức Vua Milinda gồm hai phần là Câu Hỏi về Hành Tướng và Câu Hỏi Cắt Đứt sựPhân Vân; Câu Hỏi Đối Chọi cũng gồm có hai phần là Đại Phẩm và Câu Hỏi Giảng về Vị Hành Giả. Sự Liên Hệ Trong Quá Khứ là nghiệp quá khứ của hai người ấy.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
 2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_01.htm#01
 3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe35/sbe3503.htm
 4. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx