Chơn Tình Yêu – True love – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 2: Từ Bi – Love and Commitment

 18. True love – Chơn Tình Yêu

 

The trouble with romance is that when the fantasy is broken, the disappointment can badly hurt us. In romantic love, we don’t really love our partner, we only love the way they make us feel. It is the ‘high’ we feel in their presence that we love. Which is why, when they are absent, we miss them and ask to be sent a bottle of … (see the previous story). Like any ‘high’, it wears out after a while.

Cái hại của lãng mạn là khi sự tưởng tượng không còn nữa, nỗi thất vọng sẽ dày vò bạn. Trong tình yêu lãng mạn, bạn không thật sự yêu người của bạn mà bạn chỉ yêu cái mà bạn tưởng tượng về người yêu của bạn. Trong thời kỳ yêu thương, tình yêu ấy chỉ là sự say mê – “cái phê” tạo nên bởi sự hiện diện do ta cảm nhận, và như mọi cái phê, “cái phê yêu đương” cũng sẽ chấm dứt sau một thời gian. Vì thế cho nên Ajahn Chah mới tếu bảo người sadi Mỹ xin bạn mình cho một chai …(xem chuyện trên) để diệt trừ cái nhớ nhung của anh.

 

True love is selfless love. We are concerned only for the other person. We tell them, ‘The door of my heart will always be open to you, whatever you do’, and we mean it. We just want them to be happy. True love is rare.

Chơn tình yêu là tình thương vị tha, tức cho người khác. Trong chơn tình yêu, chúng ta luôn nói rằng: “Cửa tâm tôi lúc nào cũng rộng mở đối với bạn, dầu bạn làm gì cũng mặc” và bạn thật sự tin như vậy. Bạn luôn luôn muốn người bạn thương hạnh phúc. Chơn tình yêu thường hiếm hoi lắm.

 

Many of us like to think that our special relationship is true love, not romantic love. Here is a test for you to discover which type of love it is.

Nhiều người chúng ta nghĩ rằng mối liên hệ đặc biệt là chơn tình yêu chớ không phải mối tình lãng mạn. Đây là một cách thử nghiệm xin hiến bạn thử xem sao.

 

Think of your partner. Picture them in your mind. Recall the day you came together and the wonderful times you have enjoyed ever since. Now imagine receiving a letter from your partner. It tells you that they have fallen deeply in love with your best friend, and the two of them have run away to live together. How would you feel?

Hãy nghĩ tới một người bạn yêu. Hình dung nàng trong tâm bạn. Nhớ lại lúc ban đầu gặp gỡ và thời gian bạn sống tuyệt vời với cô nàng. Bây giờ bạn thử tưởng tượng nhận được bức thư nói rằng nàng đã sang thuyền khác với người bạn rất thân của bạn.

 

If it were true love, you would be so thrilled that your partner has found someone even better than you, and is now even more happy. You would be delighted that your partner and best friend were having such a good time together. You’d be ecstatic that they were in love. Isn’t your partner’s happiness the most important thing in true love?

True love is rare.

Nếu chơn tình yêu, bạn sẽ vui mừng giùm cho nàng vì nàng hạnh phúc với người mới đó hơn với bạn. Bạn sẽ hân hoan thấy hai người bạn thân thiết của bạn giờ đây vui vầy với nhau. Bạn sẽ sung sướng biết họ đang hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn có phải là quan trọng trong tình yêu thương chân thật của bạn không?

Chơn tình yêu rất hiếm.

 

A Queen was looking through the palace window at the Buddha walking for alms food in the city. The King saw her and grew jealous of her devotion to the Great Monk. He confronted his Queen and demanded to know who she loved most, the Buddha or her husband? She was a devoted disciple of the Buddha, but in those days, you had to be very careful if your husband was the King. Losing your head meant losing your head.

Một hoàng hậu nhìn qua cửa sổ thấy Đức Phật đi khất thực. Nhà vua hờn ghen với tình yêu chân thật bà dành cho vị Đại sư. Ông cho gọi bà và hỏi bà yêu ai nhất, nhà vua hay nhà sư? Là một Phật tử thuần thành nhưng cũng là hoàng hậu đoan chánh, bà rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Để khỏi bị rơi đầu, bà thành thật tâu:

 

She kept her head and replied with searing honesty, ‘I love myself more than the both of you.’ (3)

“Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp” (Đó là lời của Hoàng Hậu Mallika tâu lên vua Pasenadi. Xem Tương Ưng Kosala, số 8, Tương Ưng Bộ Kinh, và Kinh Phật Tự Thuyết, chương 5, kinh số 1. Bản dịch của HT. Thích Minh Châu, 1993)

 

End Chapter 2 – Hết chương 2

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a879/chuong-2-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://alearningaday.blog/2016/05/04/confidence-and-commitment/