Chapter 3 – Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited – Song ngữ

English: Dr. Brian L. Weiss 1996.

Việt ngữ: Vương Thị Minh Tâm.

Compile: Middle Way Group.

Chapter 3 – Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited

 

 

Eugene Gladstone O’Neill, (born October 16, 1888, New York, New York, U.S.—died November 27, 1953, Boston, Massachusetts),    American dramatist and winner of the Nobel Prize for Literature in 1936

So long ago! And yet I’m still the same Margaret. It’s only our lives that grow old. We are where centuries only count as seconds, and after a thousand lives our eyes begin to open.

Eugene O’Neill

Đã lâu quá rồi, giờ đây em vẫn còn là một Margaret như xưa. Chỉ có cuộc đời chúng ta mới trở nên già cỗi. Khi chúng ta bên nhau thì bao thế kỷ cũng chỉ là giây lát mà thôi, và ngàn muôn kiếp sau, chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại nhau.

Eugene O’Neill

 

Prior to my experiences with Catherine, I had never even heard of past-life regression therapy. This was not taught when I was at Yale Medical School, nor anywhere else, I was to learn. I can still vividly remember the first time. I had instructed Catherine to travel backward in time, hoping to discover childhood traumas that had been repressed, or forgotten, and that I felt were causing her current symptoms of anxiety and depression.

Trước khi điều trị cho Catherine, tôi chưa hề nghe nói về phép trị liệu đưa bệnh nhân về những kiếp quá khứ. Không một nơi nào kể cả trường đại học Y Khoa Yale dạy về điều này.Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu khi tôi hướng dẫn Catherine du hành về quá khứ, hy vọng khám phá ra niềm thương tổn của tuổi thơ, những điều mà tôi cho là đã gây ra nỗi thất vọng, đau khổ cho cô trong hiện tại.

 

She had already reached a deeply hypnotized state, which I had induced by gently relaxing her with my voice. Her concentration was focused on my instructions. During her therapy session the week previously, we had used hypnosis for the first time. Catherine had remembered several childhood traumas with considerable detail and emotion. Usually in therapy, when forgotten traumas are remembered with their accompanying emotions, a process called catharsis, patients begin to improve. Catherine’s symptoms remained severe, however, and I assumed that we had to uncover even more repressed childhood memories. Then she should improve. Carefully I took Catherine back to the age of two, but she recalled no significant memories. I instructed her firmly and clearly:

Cô đã đi sâu vào tình trạng thôi miên, và tôi hướng dẫn cô thư giãn nhẹ nhàng bằng giọng nói. Cô tập trung theo sự hướng dẫn của tôi. Catherine xúc động nhớ lại nhiều điểm bị chấn thương ở thời thơ ấu với hàng loạt chi tiết đáng kể. Khi tôi đưa cô về lại thời thơ ấu, lúc cô hai tuổi thì cô không thể nhìn thấy điều gì. Tôi chỉ dẫn cho cô rõ ràng và chắc chắn:

 

“Go back to the time from which your symptoms arise.” I was totally shocked by her response. “I see white steps leading up to a building, a big white building with pillars, open in front. There are no doorways. I’m wearing a long dress … a sack made of rough material. My hair is braided, long blonde hair.” Her name was Aronda, a young woman who lived nearly four thousand years ago. She died suddenly in a flood or tidal wave, which devastated her village. “There are big waves knocking down trees. There’s no place to run. It’s cold, the water is cold. I have to save my baby, but I cannot. . . . Just have to hold her tight. I drown; the water chokes me. I can’t breathe, can’t swallow . . . salty water. My baby is torn out of my arms.”

– Hãy trở về thời điểm mà những triệu chứng của cô phát sinh. Lúc đó tôi bị sốc dữ dội vì những điều cô kể lại. – Tôi nhìn thấy những bậc thang trắng xóa dẫn đến một tòa nhà, tòa nhà rất lớn màu trắng có hàng cột phía trước. Không có ô cửa. Tôi mặc một cái đầm dài… áo thụng làm bằng vải đũi. Mái tóc tôi màu vàng óng, thắt bím.Tên của cô là Aronda, một thiếu nữ sống cách đây gần bốn ngàn năm. Cô chết đột ngột trong một trận lụt, còn ngôi làng của cô cũng bị lũ phá tan hoang. – Có nhiều cơn sóng lớn đập vào cây cối. Không còn một chỗ nào để trốn chạy. Nước rất lạnh, tôi phải cứu con tôi, nhưng tôi không thể… chỉ còn cách ôm chặt lấy con bé. Tôi chìm dần… nước xiết làm tôi không thở được… nước mặn. Con gái tôi bị cuốn khỏi tay tôi.

 

Catherine had been gasping and having difficulty breathing during this tragic memory. Suddenly her body relaxed completely, and her breathing became deep and even. “I see clouds. . .. My baby is with me. And others from my village. I see my brother.” She was resting. That lifetime had ended. Although neither she nor I believed in past lives, we had both been dramatically introduced to an ancient experience. Incredibly, her lifelong fear of gagging, or choking, virtually disappeared after this one session. I knew that imagination or fantasy could not cure such deeply imbedded, chronic symptoms.

Catherine thở gấp, khó nhọc khi trở về ký ức đau thương. Bỗng nhiên thân thể cô hoàn toàn thư giãn, hơi thở trở lại đều đều. – Tôi nhìn những đám mây… con tôi đang ở với tôi. Còn nhiều người khác trong làng, và có cả anh trai của tôi. Cô đang nghỉ ngơi. Kiếp sống đó đã kết thúc. Dù cả tôi và cô không tin vào những kiếp luân hồi, nhưng chúng tôi đã chứng kiến một trải nghiệm vào thời xa xưa. Thật đáng kinh ngạc, nỗi sợ hãi bị nghẹn, bị xiết cổ kéo dài từ lâu đã biến mất sau lần trị liệu này. Tôi biết rằng trí tưởng tượng hoặc ảo tưởng không thể chữa lành các căn bệnh mãn tính lâu năm như vậy, nhưng ký ức gây phấn khích có thể.

 

Cathartic memory could. Week after week. Catherine remembered more past lives. Her symptoms disappeared. She was cured, without the use of any medicines. Together, we had discovered the healing power of regression therapy.

Nhiều tuần trôi qua, Catherine nhớ lại những kiếp quá khứ khác nữa. Triệu chứng bệnh tật của cô đã biến mất. Cô lành bệnh mà không hề uống một viên thuốc nào. Chúng tôi cùng khám phá ra năng lực trị bệnh bằng phép trị liệu qua những chuyến du hành bằng tâm thức.

 

Because of my skepticism and rigorous scientific training, I had a difficult time accepting the concept of past lives. Two factors eroded my skepticism, one rapid and highly emotional, the other gradual and intellectual. In one session, Catherine had just remembered her death in an ancient lifetime, a death from an epidemic that had swept through the land. She was still in a deep hypnotic trance, aware of floating above her body, being drawn to a beautiful light. She began to speak.

Do tôi được đào tạo bằng phương pháp khoa học nghiêm ngặt và chủ nghĩa hoài nghi, nên tôi khó có thể chấp nhận khái niệm về luân hồi. Hai yếu tố ăn mòn chủ nghĩa hoài nghi trong tôi: một cái nhanh hơn và đầy xúc cảm, một cái thì từ từ và thuộc về mặt trí tuệ. Trong một đợt điều trị, Catherine nhớ lại cái chết của cô trong một kiếp vào thời cổ đại, chết vì bệnh dịch lan truyền khắp vùng. Vẫn trong tình trạng bị thôi miên, cô ý thức rõ mình đang bay bổng trên thân thể, và bị một luồng ánh sáng rất đẹp kéo đi. Cô bắt đầu kể:

 

“They tell me there are many gods, for God is in each of us.” She then began to tell me very private details about the lives and deaths of my father and my infant son. They had both died years previously, far away from Miami. Catherine, a laboratory technician at Mount Sinai Medical Center, knew nothing at all about them. There was no person who could have given her these details. There was no place to look up this information. She was stunningly accurate. I felt shocked and chilled as she related these hidden, secret truths.

– Người ta nói với tôi rằng có rất nhiều thần linh, thần linh đều nằm trong mỗi con người của chúng ta. Sau đó cô kể về các chi tiết riêng tư trong nhiều kiếp sống và cả cái chết của cha tôi và đứa con trai nhỏ của tôi. Cả hai đều đã chết cách đây nhiều năm và không phải tại Miami. Catherine không hề biết một chút gì về họ, cũng không ai có thể biết gì để nói với cô, cũng không có một nơi nào để tìm hiểu thông tin về họ. Cô đã đưa ra những chi tiết chính xác rõ nét. Tôi choáng người, cảm thấy lạnh xương sống, vì cô nói đến những sự thật bí mật được giấu kín.

 

“Who,” I asked her, “who is there? Who tells you these things?” “The Masters,” she whispered, “the Master Spirits tell me. They tell me I have lived eighty-six times in physical state.” Catherine later described the Masters as highly evolved souls not presently in body who could speak to me through her. From them I received spectacular and profound information and insights.

– Ai ở đó với cô? Ai đã kể cho cô nghe về chuyện này? Cô thầm thì: – Các vị thầy bằng linh hồn đã nói với tôi. Họ nói là tôi sẽ sống tám mươi sáu kiếp nữa trong thân thể vật chất này. Rồi cô miêu tả về các vị thầy giống như những linh hồn trong sự tiến hóa cao hơn, không hiện hữu trong cơ thể vật chất. Qua họ tôi nhận được nhiều thông tin sâu sắc, và cả sự sáng suốt lạ thường.

 

Catherine had no background in physics or metaphysics. The knowledge the Masters transmitted seemed far beyond Catherine’s capabilities. She knew nothing about dimensional planes and vibrational levels. Yet, deep in the trance

state, she described these complex phenomena. Beyond that, the beauty of her words and thoughts and the philosophical implications of her utterings far transcended her conscious abilities. Catherine had never before talked in such a concise, poetic manner.

Catherine không học về vật lý hay siêu hình học. Sự hiểu biết của các vị thầy chuyền qua cô có vẻ như vượt khỏi khả năng của cô. Cô không biết gì về các khía cạnh mặt phẳng hay cấp độ dao động. Vậy mà trong trạng thái xuất thần, cô lại miêu tả những hiện tượng phức tạp này rất rõ. Ngoài ra, nét đẹp trong từ ngữ và tư tưởng cô thoát ra, và những ngụ ý trong triết lý đều vượt khỏi khả năng ý thức của cô. Trước đó, lời lẽ của Catherine không hề mang phong cách hoa mỹ đầy súc tích như vậy.

 

When I listened to her as she relayed concepts from the Masters, I could sense another, higher force struggling with her mind and vocal cords to translate these thoughts into words so that I could understand them. During the course of her remaining therapy sessions, Catherine relayed many more messages from the Masters. Beautiful messages about life and death, about spiritual dimensions and the purpose of our lives on the earth. My awakening had begun. My skepticism was eroding. I remember thinking, “Since she’s correct about my father and my son, could she also be correct about past lives and reincarnation, about the immortality of the soul?” I believe so.

Khi tôi lắng nghe cô truyền đạt những ý niệm từ các vị thầy, tôi có thể hiểu được một điều khác nữa. Sự đấu tranh đầy quyết liệt trong tâm trí cô, và những dây âm thanh chuyển dịch các tư tưởng này thành lời để tôi có thể dễ hiểu dễ hơn.Trong khoảng thời gian điều trị, Catherine truyền đạt lại rất nhiều lời nhắn nhủ từ các vị thầy. Những lời nhắn nhủ tuyệt diệu về cuộc sống, về cái chết, về những cõi tâm linh, và mục đích sống của chúng ta trên trái đất này. Ý thức của tôi bắt đầu hé mở. Chủ nghĩa hoài nghi tan biến. Tôi nhớ là mình đã suy nghĩ rằng: “Nếu cô đã nói đúng về cha và con trai tôi, thì cô có thể nói về việc đầu thai, về kiếp quá khứ, về sự bất diệt của linh hồn?”. Và tôi tin cô có thể.

 

The Masters also spoke about past lives. “We choose when we will come into our physical state and when we will leave. We know when we have accomplished what we were sent down here to accomplish. We know when the time is up, and you will accept your death. For you know that you can get nothing more out of this lifetime. When you have time, when you have had the time to rest and re-energize your soul, you are allowed to choose your re-entry back into the physical state. Those people who hesitate, who are not sure of their return here, they might lose the chance that was given them, a chance to fulfill what they must when they’re in physical state.”

Các vị thầy cũng nói về những kiếp quá khứ: “Chúng tôi lựa chọn khi nào thì chúng tôi sẽ hòa nhập vào cơ thể vật chất và khi nào chúng tôi sẽ rời bỏ. Chúng tôi biết khi nào thì chúng tôi hoàn thành những điều được gởi xuống đây. Chúng tôi biết khi nào thời gian đã hết, và bạn phải chấp nhận cái chết. Vì bạn biết rằng mình chẳng hiểu cái gì khác ngoài kiếp sống hiện tại. Khi nào bạn rảnh rỗi, bạn sẽ nghỉ ngơi và bồi dưỡng năng lực linh hồn mình, bạn sẽ được phép lựa chọn sự đầu thai vào cơ thể vật chất. Những người do dự, không chắc họ có trở lại đây hay không, sẽ bị mất cơ hội tốt đẹp, cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ trong tình trạng cơ thể vật chất.”

 

Since my experience with Catherine, I have regressed more than one thousand individual patients to their past lives. Very, very few of them could reach the level of the Masters. However, I have observed amazing clinical improvement in most of these people. I have seen patients remember a name during the recall of a recent lifetime and subsequently find old records that validate the existence of that past-life person, confirming the details of the memory. Some patients have even found the graves of their own previous physical bodies.

Sau những cuộc trải nghiệm với Catherine, tôi đã đưa hàng ngàn người trở về kiếp quá khứ của họ. Rất ít người trong số họ đạt đến cấp độ của các vị thầy. Tuy vậy, tôi cũng quan sát hầu hết trong số họ đều tiến bộ về mặt lâm sàng rất tuyệt vời. Nhiều bệnh nhân nhớ đến một cái tên trong sự gợi nhớ của kiếp hiện tại, và sau đó tìm thấy các ghi chép cũ hợp lý với sự tồn tại của họ trong những kiếp quá khứ, khẳng định các chi tiết của ký ức. Vài người thấy được ngôi mộ đã chôn thi hài của họ trước đó.

 

 Xenoglossy (xenoglossia) is the paranormal Phenomenon: a person speaks or writes a language he or she could not have …

 

I have observed a few patients who while in regression are able to speak portions of languages they have never learned, or have never even heard, in their current lifetime. I have also studied some children who have spontaneously exhibited this ability, which is known as xenoglossy.

 

I have read the findings of other scientists who are independently practicing past-life regression therapy and who are reporting results extremely similar to mine.

 

As described in detail in my second book, Through Time into Healing, this therapy can benefit many types of patients, especially those with emotional and psychosomatic disorders.

 

Regression therapy is also extremely useful in recognizing and stopping recurrent destructive patterns, such as drug or alcohol abuse and problems in relationships.

 

Many of my patients recall habits, traumas, and abusive relationships that not only occurred in their past lifetimes but are again occurring in the current life.

Nhiều bệnh nhân nhớ lại những mối quan hệ đầy bi thảm. Những mối quan hệ như vậy không chỉ xảy ra trong nhiều kiếp quá khứ mà còn đang xảy ra trong hiện tại.

 

For example, one patient remembered a violently abusive husband in a past life who has resurfaced in the present as her violent father. One warring couple discovered they had been killing each other in four previous lifetimes together. The stories and the patterns go on and on.

 

When the recurring pattern has been recognized, when its causes have been understood, it can be broken. There is no sense in continuing the pain.

Khi hình mẫu này được nhận dạng, nguyên nhân lộ ra, rồi bị phá bỏ, và từ đây, nỗi đau sẽ tan biến.

 

Neither the therapist nor the patient has to believe in past lives for the technique and process of regression therapy to work. But if they try it, clinical improvement often results.

 

Spiritual growth almost always results.

 

I once regressed a man from South America who remembered a guilt-ridden lifetime as part of the team that helped to develop and ultimately drop the atomic bomb on Hiroshima in order to end World War II. Now a radiologist in a major hospital, this man uses radiation and modern technology to save lives rather than to erase them. He is a gentle, beautiful, caring man in this life.

Có lần tôi đã đưa một người Nam Mỹ trở về quá khứ. Anh nhìn thấy một kiếp sống đầy tội lỗi khi ở trong đội thả bom xuống Hiroshima để kết thúc Thế Chiến Thứ Hai. Giờ đây, anh là một bác sĩ X quang trong một bệnh viện lớn. Anh dùng các phương pháp xạ trị tiên tiến để giữ lại nhiều mạng sống cho nhiều người, chứ không phải giết họ. Trong kiếp này, anh là một người đàn ông rất dễ thương.

 

This is an example of how a soul can evolve and be transformed even through the most ignoble of lifetimes. It is the learning that is important, not the judgment. He learned from his World War II lifetime, and he has applied the skills and knowledge to help other souls in the current lifetime. The guilt from the first lifetime is not important. It is only important to learn from the past, not to ruminate and to feel guilty about it.

Hình mẫu này cho chúng ta thấy sự tiến hóa của linh hồn như thế nào. Đây là bài học quan trọng, không xét xử. Anh đã có bài học trong một kiếp vào Thế Chiến Thứ Hai, anh áp dụng những kỹ năng và sự thông thái của mình để giúp nhiều linh hồn khác trong kiếp hiện tại. Tội lỗi từ kiếp trước không quan trọng. Cái quan trọng là để chúng ta hiểu được, không còn tư lự về nó, không còn cảm thấy tội lỗi, mà chỉ để sửa chữa sai lầm và làm linh hồn mình tiến bộ hơn.

 

“Phép trị liệu này rất có hiệu quả để nhận ra những vấn đề rắc rối, đau khổ phiền muộn trong kiếp hiện tại. Rồi từ đó bệnh nhân sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc đời mình. Sự tăng trưởng về mặt tâm linh luôn luôn đạt được kết quả tốt đẹp.”

 

According to a USA Today/CNN/Gallup Poll conducted on December 18, 1994, belief in reincarnation is increasing in the United States, a country that lags behind most of the rest of the world in this belief. Twenty-seven percent of adults in the United States believe in reincarnation, up from 21 percent in 1990.

 

There is more. The number who believe that there can be contact with the dead has risen from 18 percent in 1990 to 28 percent in December 1994. Ninety percent believe in heaven, and 79 percent believe in miracles. I can almost hear the spirits clapping.

 

Sources:

Tài Liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/images/file/YRPlCFHe1ggQANQv/chuyentinhquanhieukiepluanhoi.pdf
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/3LljBlHe1ggQAFM5/onlyloveisreal.pdf
  3. http://thuvienhoasen.org/images/file/KD6h3bSo0QgQAKUC/chuyen-tinh-qua-nhieu-kiep-luan-hoi.pdf
  4. Photo 2: https://www.azquotes.com/author/10999-Eugene_O_Neill
  5. Photo 3: https://www.amazon.com/Born-Again-Reincarnation-Xenoglossy-Researched-ebook/dp/B07JLTQWF4