Chapter 12 – Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited – Song ngữ

English: Dr. Brian L. Weiss – 1996.

Việt ngữ: Vương Thị Minh Tâm.

Compile: Lotus group.

 

Chapter 12 – Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited

 

  Frederick II (German: Friedrich II.; 24 January 1712 – 17 August 1786) was a

   Prussian king and military leader who ruled the Kingdom of Prussia from

   1740 until 1786, the longest reign of any Hohenzollern king at 46 years.

 

Though I may not be a king in my future life, so much the better: I shall nevertheless live an active life and, on top of it, earn less ingratitude.

Dẫu rằng tôi không phải là vua trong tương lai, chỉ là tốt hơn thôi: Song tôi sẽ sống tích cực, hơn nữa, sẽ ít gặp sự vô ơn.

 

Frederick the Great

 

*   *   *

 

He was perspiring profusely now, for the second time, despite the heavy air-conditioning in my office. Sweat poured down his face, drenched his shirt, rolled down his neck. A moment ago, he had shaking chills and his body shivered. But malaria could do that, alternating bone-chilling cold and inflaming heat. Francisco was dying from this dreaded disease, alone and thousands of miles from his loved ones. It was a terrible, painful way to die.

Người anh đẫm mồ hôi, đây là lần thứ hai, dù máy lạnh trong phòng tôi đang chạy hết công sức. Mồ hôi tuôn ra trên mặt, thấm ướt áo, rơi lả chả xuống cổ. Chỉ một thoáng vừa qua, anh còn run cầm cập, cả người anh lạnh run. Bệnh sốt rét cũng gây ra các triệu chứng như vậy, xen kẽ khi nóng khi lạnh. Francisco chết vì căn bệnh đáng sợ này, chết cô đơn, xa nhà, xa người thân yêu. Thật kinh khủng, một cái chết đáng thương!

 

Pedro had begun this office visit by drifting into a deeply relaxed, hypnotic state. He quickly went back through time and space, into a past lifetime, and immediately he began to sweat. I tried to dry his face with tissues, but it was like trying to stop a flood with one’s hands. The sweat kept pouring down. I hoped that any physical discomfort caused by the drenching sweat would not affect the depth and intensity of his trance state.

Pedro rơi vào trạng thái bị thôi miên, thư giãn nhẹ nhàng. Anh quay trở lại một kiếp quá khứ, và lập tức bị đổ mồ hôi. Tôi cố lau khô mặt anh bằng khăn giấy, nhưng giống như ngăn chặn cơn lũ lụt bằng tay. Mồ hôi vẫn tuôn ra dầm dề. Tôi hy vọng rằng bất cứ sự khó chịu với thân thể do đổ mồ hôi sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái hôn mê sâu của anh.

 

“I’m a man . . . with black hair and tanned skin,” he gasped through the sweat. “I am unloading a large wooden ship . . . heavy cargo. . .. It’s boiling hot here. … I see palm trees and flimsy wooden structures nearby. . .. I’m a sailor. . .. We are in the New World.” “Do you know the name?” I inquired. “Francisco . . . my name is Francisco. I am a sailor.” I had meant the name of the place, but he had become aware of his name in that lifetime. “Do you know the name of this place?” I asked again. He paused for a moment, still sweating profusely. “I don’t see that,” he answered. “One of these accursed ports. . .. There is gold here. In the jungle . . . somewhere in the distant mountains. We will find it. … I can keep some of what I find. . .. This accursed place!”

Anh thở hổn hển. – Tôi là đàn ông… tóc đen, da sạm nắng. Tôi đang bốc dỡ những thùng hàng rất nặng … Ở đây nóng quá… Tôi thấy những cây cọ và nhiều công trình bằng gỗ tạm bợ gần đó… Tôi là thủy thủ… Chúng tôi đang ở Tân Thế Giới (Châu Mỹ). – Anh có biết tên không? – Tôi tên là Francisco, tôi là thủy thủ. Tôi muốn biết tên của nơi đó, nhưng anh lại nhận ra tên anh trong kiếp đó. – Anh có biết tên nơi đó không? Anh ngừng một lát, mồ hôi vẫn tuôn. – Tôi không biết. Một trong những cảng biển đáng nguyền rủa… Ở đây có vàng. Trong bụi rậm… đâu đó trên núi. Chúng tôi đang tìm vàng… tôi có thể giữ riêng một ít nếu tôi tìm được… Đây là một nơi đáng nguyền rủa!

 

“Where are you from?” I asked, looking for more details. “Do you know where your home is?” “On the other side of the sea,” he answered patiently. “In Spain . . . where we are from.” He was including his fellow sailors, unloading a ship’s cargo in the broiling sun. “Do you have family in Spain?” I inquired.

“My wife and my son are there. … I miss them, but they are all right . . . especially with the gold I send back. My mother and my sisters are there, too. It’s not an easy life. … I miss them greatly.”

Tôi muốn thêm thông tin, nên hỏi anh: – Anh là người nước nào? Anh có biết quê

hương anh ở đâu không? Anh kiên nhẫn trả lời: – Ở bên phía biển bên kia. Chúng tôi là người Tây Ban Nha. Anh ám chỉ cả đoàn thủy thủ, đang bốc hàng dưới cái nắng khủng khiếp. – Anh có gia đình ở Tây Ban Nha không? – Vợ và con trai tôi ở đó… Tôi rất nhớ vợ con, nhưng cả nhà đều yên ổn… nhất là có số vàng tôi gởi về. Mẹ tôi và chị em gái tôi cũng ở đó. Cuộc sống quá khổ… Tôi nhớ nhà vô cùng.

 

I wanted to learn more about his family. “I am going to take you back in time,” I told him, “back to your family in Spain, to the last time you were together, before this current journey to the New World. I will tap you on your forehead and count backward from three to one. When I reach one, you will be back in Spain with your family. You can remember everything. “Three . . . two . . . one. Be there!” Pedro’s eyes were moving under closed lids as he scanned a scene.

Tôi muốn biết thêm về gia đình anh. – Tôi sẽ đưa anh quay lại thời gian anh đang còn sống với gia đình ở Tây Ban Nha. Tôi sẽ gõ nhẹ lên trán anh và đếm ngược từ ba xuống một. Khi tôi đếm đến một, anh sẽ quay lại Tây Ban Nha lúc còn ở với gia đình. Anh có thể nhớ lại tất cả. Ba… hai… một. Rồi, anh đang ở đó. Mắt Pedro di chuyển dưới mí mắt đang khép hờ, anh đang thu thập hình ảnh. Anh quan sát.

 

“I can see my wife and my small son. We are sitting to eat. … I see the wooden table and chairs. . .. My mother is there also,” he observed. “Look into their faces, into their eyes,” I instructed. “See if you recognize them as anyone in your current life.” I was concerned that shifting between lifetimes could be disorienting and might pop Pedro entirely out of Francisco’s time. But he handled it smoothly. “I recognize my son. He is my brother. . .. Oh yes, he is Juan . . . how beautiful!” He had found his brother before, as the abbot, when Pedro was a monk. Although we had never found them as lovers, Juan was an enduring soulmate for Pedro. Their soul connection was wonderfully close.

– Tôi thấy vợ và đứa con trai nhỏ. Chúng tôi cùng ngồi ăn… Cái bàn gỗ và mấy cái ghế… Mẹ tôi cũng ngồi đó. – Hãy nhìn vào mắt họ, anh có nhận ra họ là ai trong kiếp hiện tại. Tôi e rằng sự thay đổi giữa những kiếp sống có thể bị lệch hướng và vọt ra khỏi kiếp sống của Francisco. Nhưng anh kiểm soát nó dễ dàng. – Tôi nhận ra con trai tôi chính là anh trai tôi… Ồ đúng rồi, là Juan… Tuyệt quá! Anh đã gặp lại người anh trước đó, là vị trụ trì, khi anh là tu sĩ. Mặc dù chúng tôi chưa tìm ra họ đã từng là những người yêu nhau, nhưng rõ ràng Juan là người bạn tri kỷ trung thành với Pedro. Tâm hồn họ kết nối rất kỳ diệu.

 

He ignored his mother, focusing completely on his young wife. “We love each other deeply,” he commented. “But I don’t recognize her from this life. Our love is very strong.” He was silent for a while, enjoying the memory of his young wife and the deep love that they had shared four or five hundred years ago in a Spain so much different from today’s. Would Pedro ever taste this kind of love? Did the soul of Francisco’s wife also cross the centuries to be here again, and, if so, would they ever meet?

Anh lờ đi người mẹ, chỉ chăm chú vào cô vợ trẻ, anh nhận xét: – Chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng tôi không nhận ra nàng là ai trong kiếp này. Tình yêu của chúng tôi rất mãnh liệt. Anh lặng yên một phút, vui thích về ký ức với người vợ trẻ và tình yêu sâu sắc mà họ đã chia sẻ với nhau cách đây bốn hay năm trăm năm về trước tại Tây Ban Nha, một tình yêu quá khác lạ so với thời nay. Liệu Pedro đã từng nếm qua hương vị tình yêu như vậy? Không biết linh hồn người vợ của Francisco có xuyên qua hàng thế kỷ để đến đây? Nếu có, liệu họ sẽ gặp nhau?

 

I took Francisco back to the New World and the search for gold. “Go back to the port,” I instructed, “where you have been unloading the ship. Now move ahead in time to the next significant event in that sailor’s life. As I count backward from three to one and tap your forehead, let it all come into focus-the next significant event.” “Three . . . two . . . one. You are there.” Francisco started to shiver. “I’m so cold,” he complained. “But I know that infernal fever will return!” As predicted, a few moments later the heavy sweating began anew.

“Damn!” he cursed. “This will kill me, this sickness . . . and the others have left me behind. . .. They know I cannot keep up. . .. They know there is no hope for me. … I am doomed in this God-forsaken place. We didn’t even find the treasures of gold they swear is here.”

Tôi đưa Francisco trở về Tân Thế giới, nơi họ đang tìm vàng. – Hãy quay lại cảng biển, nơi anh đang bốc hàng. Bây giờ di chuyển lên phía trước, đến những sự kiện đáng nhớ trong đời sống thủy thủ. Khi tôi đếm ngược từ ba xuống một, hãy tập trung vào các sự kiện đó. Francisco bắt đầu sốt. Anh than: – Tôi lạnh quá. Cơn sốt chết tiệt sẽ trở lại. Như tiên đoán, vài phút sau mồ hôi đổ ra như tắm. Anh nguyền rủa: – Quỷ tha ma bắt! Cơn sốt này sẽ giết tôi… Căn bệnh… Họ sẽ bỏ tôi lại… Họ biết tôi không thể ráng sức được nữa… Tôi phải chết nơi hoang vắng chỉ có Chúa thôi. Chúng tôi không tìm thấy kho báu bằng vàng, bọn họ cũng đổ mồ hôi.

 

“Do you survive this illness?” I gently asked. He was quiet, and we waited. “I died from this. I never leave the jungle. . .. The fever kills me, and I never see my family again. They will be very grieved. . .. My son is so young.” The sweat on Pedro’s face was now mixed with his tears. He was grieving his early death, alone in an alien land, from a strange disease that no sailor’s skill could defeat. I had him detach from Francisco’s body, and he floated in a state of calm and tranquility, freed from the fever and pain, beyond grief and suffering. His face was much more peaceful and relaxed, and I let him rest.

– Anh có sống sót sau căn bệnh không? Anh im lặng,chúng tôi cùng chờ. – Tôi chết vì căn bệnh. Tôi không rời đám bụi rậm… Cơn sốt đã giết tôi. Tôi không còn gặp lại gia đình. Vợ con tôi sẽ rất đau buồn… Con trai tôi còn quá nhỏ. Mồ hôi trên gương mặt của Pedro và nước mắt trộn lẫn, rơi đầm đìa. Anh buồn vì chết sớm do căn bệnh lạ, chết cô đơn trong vùng đất hoang vắng, lạ lẫm. Một căn bệnh mà không có một thủy thủ nào chống đỡ nỗi. Tôi đưa anh lìa khỏi thân thể Francisco, anh bay lên cao trong trạng thái thanh thản, an lành, thoát khỏi cơn sốt và đau đớn, khỏi buồn đau, khổ sở. Gương mặt anh có vẻ hạnh phúc, thư thái. Tôi để yên cho anh nghỉ ngơi.

 

I pondered this pattern of losses in Pedro’s lifetimes. So many separations from his loved ones. So much grief. As he made his way through the uncertain and nebulous mists of time, would he be able to find them again? Would he find all of them? Pedro’s lifetimes contained many patterns, not just losses. In this regression, he remembered being a Spaniard, but he had also been an English soldier, killed by the Spanish enemy when his forces invaded their fortress. He remembered being male, and he remembered being female. He had experienced lifetimes as a warrior and lifetimes as a priest. He had lost people, and he had found them.

Tôi ngẫm nghĩ về hình ảnh mất mát trong những kiếp của Pedro. Có quá nhiều cuộc chia tay với người thân yêu. Quá nhiều buồn thương. Anh đang tạo ra con đường xuyên qua thời gian không rõ nét, rất mơ hồ, đầy sương phủ, liệu anh có thể tìm lại họ không? Liệu anh có thể tìm lại hết những người thân yêu này? Những kiếp quá khứ của Pedro chứa đựng nhiều mô hình, không chỉ là sự mất mát. Lần trở về này, anh là người Tây Ban Nha, nhưng anh cũng từng là người lính Anh bị người Tây Ban Nha giết chết, khi lực lượng của anh xâm chiếm thành trì của họ. Anh đã từng là đàn ông, từng là đàn bà. Anh đã trải nghiệm trong nhiều kiếp, khi là chiến binh, khi là tu sĩ. Anh mất người thân, rồi anh tìm thấy họ.

 

After he had died as a monk, surrounded by his spiritual family, Pedro had reviewed the lessons of that lifetime. “Forgiveness is so important,” he had told me. “We have all done those things for which we condemn others. . .. We must forgive them.” His lives illustrated his message. He had to learn from all sides in order to truly understand. We all do. We change religions, races, and nationalities. We experience lifetimes of extreme wealth and of abject poverty, of sickness and of health. We must learn to reject all prejudice and hatred. Those who do not will simply switch sides, returning in the bodies of their enemies.

Sau khi chết, kiếp làm tu sĩ, chung quanh anh có đông người thân tinh thần, Pedro đã ôn lại bài học trong kiếp đó, anh nói với tôi: – Lòng khoan dung rất quan trọng. Chúng tôi làm tất cả mọi thứ mà chúng tôi lại lên án người khác… Chúng tôi phải tha thứ cho họ. Kiếp sống anh minh họa cho những lời nhắn nhủ. Anh phải học từ mọi phía để thấu hiểu. Chúng ta cũng phải vậy. Chúng ta thay đổi tín ngưỡng, dòng dõi, dân tộc. Chúng ta trải nghiệm qua nhiều kiếp, giàu có, nghèo hèn, bệnh tật, khỏe mạnh. Chúng ta phải học hỏi đề từ bỏ thành kiến và thù hận. Những người không học đơn thuần chỉ thay đổi đột ngột qua nhiều phía, trở về trong thân xác của kẻ thù.

 

*   *   *

Nhiều năm qua, nhiều bệnh nhân, trong trạng thái bị thôi miên, kể với tôi rằng chết không phải là tai họa. Khi đưa bé hoặc trẻ em chết đi, chúng ta sẽ có được cơ hội học hỏi nhiều bài học quan trọng. Đó là những bài học về giá trị, về quyền ưu tiên, và hơn hết là học về lòng yêu thương.Thông thường những bài học quan trọng nhất đều phát sinh từ những kiếp sống khổ đau nhất.

 

*   *   *

 

In his song “Tears in Heaven,” Eric Clapton wonders whether his young son, who had tragically died in an accident, would know his name if they met in heaven.

 

His is a universal and ageless question. How will we recognize our loved ones? Will we know them, and will they know us, if and when we meet again, whether in heaven or on earth, once more in physical bodies?

 

Many of my patients just seem to know. When experiencing their past lives, they look into a soul companion’s eyes, and they know. Whether in heaven or on earth, they sense a vibration or energy, and it is the same as their loved ones. They glimpse the deeper personality, and there is an inner knowing-a knowing from the heart. A connection is made.

 

Because it is the heart’s eyes that often see first, words alone cannot convey the confidence of soul recognition. There is no wavering or confusion. Even though the body may be very different from the current one, the soul is the same. The soul is recognized, and the recognition is complete and beyond any doubt.

 

Sometimes soul recognition may originate in the mind and may occur even before the heart sees. This type of recognition happens most often with babies or young children. They exhibit some physical mannerism or unique behavior, they utter a word or phrase, and a beloved parent or grandparent is instantly recognized. They may have an identical scar or birthmark as your loved one or perhaps just hold your hand or look at you in that same special way. You know.

 

In heaven, there are no birthmarks. Would Eric Clapton’s son help him there, the song asks. Would he hold Eric’s hand? Would he help him stand? In heaven, where physical bodies are not needed, soul recognition may occur through an inner knowing, a sense of a loved one’s special energy, light, or vibration. You feel them, in you heart. There is a deep and intuitive wisdom there, and you recognize them completely and immediately. They may even help you by assuming the body they had during their last incarnation with you. You see them as they appeared to you on earth, often younger and healthier.

 

Clapton concludes that he will find peace beyond heaven’s door.

 

Whether beyond the door to heaven, the door to remembering past lifetimes together, or the door leading to future lifetimes with your loved ones, you will never be alone. They will know your name. They will hold your hand. They will bring peace and healing to your heart.

 

Over and over, my patients, while deeply hypnotized, tell me that death is not an accident. When babies and young children die, we are given the opportunity to learn important lessons. They are teachers to us, teaching us about values, priorities, and, most of all, about love.

 

Often the most important lessons arise from the most difficult times.

 

 

Sources:

Tài Liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/images/file/YRPlCFHe1ggQANQv/chuyentinhquanhieukiepluanhoi.pdf
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/3LljBlHe1ggQAFM5/onlyloveisreal.pdf
  3. http://thuvienhoasen.org/images/file/KD6h3bSo0QgQAKUC/chuyen-tinh-qua-nhieu-kiep-luan-hoi.pdf
  4. Photo 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_the_Great