44. Chương 5: Làm Thùng Rác – Being a dustbin – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 5: Tạo Dựng Hạnh Phúc – Creating happiness

  1. Being a dustbin – Làm Thùng Rác

 

Part of my job is listening to people’s problems. Monks are always good value for money, because they never charge anything. Often, when I hear the complex, sticky mess that some people get themselves into, my sympathy for them makes me depressed as well. To help a person out of a pit, I must sometimes enter the pit myself to reach for their hand—but I always remember to bring the ladder. After the session I am bright as always. My counselling work leaves no echoes, because of the way I was trained.

Một phần của công việc tôi làm là lắng nghe nghịch cảnh của người khác. Việc làm của các sư luôn luôn miễn phí nên chúng tôi có rất nhiều thân chủ, thân chủ đủ để mọi thành phần – già trẻ, sang hèn. Thông thường, lúc nghe khách kể chuyện thương tâm, tôi hay bị buồn lây. Tôi phải xuống hố mới cứu được người lọt hố, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đem theo thang. Nhờ vậy sau thời khuyên giải tôi không bị ảnh hưởng mấy và dễ trở lại trạng thái bình thường. Đó là bí quyết mà tôi đã học được trong lúc xuất gia.

 

Ajahn Chah, my teacher in Thailand, said that monks must be dustbins. Monks, and senior monks especially, have to sit in their monastery, listen to people’s problems and accept all their rubbish. Marital problems, difficulties with teenage children, rows with relations, financial problems—we hear the lot. I don’t know why. What does a celibate monk know about marital problems? We left the world to get away from all that rubbish. But out of compassion we sit and listen, share our peace, and receive all the rubbish.

Ajahn Chah, thầy tôi bên Thái Lan từng nói rằng sư phải làm như thùng rác. Sư, nhất là sư có tuổi hạ cao, ngồi trong chùa lắng nghe tâm tư của người có vấn đề phải nhận lấy tất cả những vấn đề của người khách này thảy ra. Chuyện hôn nhân, khó khăn do con cái, cãi vã giữa xóm giềng, chuyện tiền bạc v.v… chúng tôi nghe rất nhiều. Tôi không biết vì sao? Xuất gia, chúng tôi ngồi lắng nghe và hứng lấy tất cả.

 

There was an extra, essential piece of advice that Ajahn Chah would give. He told us to be like a dustbin with a hole in the bottom! We were to receive all the rubbish, but not to keep any.

Therefore, an effective friend, or counsellor, is like a dustbin with no bottom, and is never too full to listen to another problem.

Ajahn Chah còn dạy chúng tôi nên làm như cái thùng rác thủng đáy. Thùng nhận tất cả rác được đem tới nhưng không giữ lại chút nào hết.

Do đó, một cố vấn thiện xảo phải là cái thùng rác không đáy và không bao giờ mệt mỏi (thấy đầy) khi nghe thảm kịch (rác) của người khác.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a882/chuong-5-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://canonjjohn.com/2020/07/11/my-dustbin-has-been-out-more-than-me/