43. Chương 5: Hy vọng quá nhiều – It’s too much to hope for – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 5: Tạo Dựng Hạnh Phúc – Creating happiness

  1. It’s too much to hope for – Hy vọng quá nhiều

It’s too much to hope for a life without pain,

It’s wrong to expect a life without pain,

For pain is our body’s defense.

No matter how much we dislike it,

And nobody likes pain,

Pain is important,

And,

Ta không mong nỗi đau,

Cơn đau là rào chắn,

Bảo vệ thân thể ta,

Dù ghét nó đến đâu,

Nó là điều quan trọng

Và,

 

For pain we should be grateful!

How else would we know?

To move our hand from the fire?

Our finger from the blade?

Our foot from the thorn?

So, pain is important,

And,

Ta phải biết ơn!

Ta biết thêm điều gì,

Khi rút tay khỏi lửa?

Rút tay khỏi lưỡi gươm?

Rút chân khỏi gai nhọn?

Cơn đau là quan trọng,

Và, ta phải biết ơn!

Nhưng,

 

For pain we should be grateful!

Yet, there’s a type of pain that serves no purpose,

That’s chronic pain,

It’s that elite band of pain that’s not for defense.

It’s an attacking force.

An attacker from within

A destroyer of personal happiness

An aggressive assailant on personal ability

A ceaseless invader of personal peace

And,

A continuous harassment to life!

Chronic pain is the hardest hurdle for the mind to jump.

Sometimes it is almost impossible to jump,

Yet, we must keep trying,

And trying,

And trying,

Có cơn đau không dừng,

Là cơn đau triền miên,

Không có rào chắn

Nó tấn công bên trong,

Hủy diệt niềm hạnh phúc,

Hủy diệt khả năng ta,

Xâm chiếm sự bình yên,

Và,

Quấy nhiễu cuộc đời ta!

Những cơn đau triền miên,

Là hàng rào vững chắc,

Mà tâm khó vượt qua,

Đôi khi là không thể,

Nhưng ta phải cố gắng,

Cố gắng,

Và cố gắng,

 

Because if we don’t it will destroy.

And, from this battle will come some good,

The satisfaction of overcoming pain.

The achievement of happiness and peace,

of life in spite of it.

This is quite an achievement,

An achievement very special, very personal,

A feeling of strength

Of inner strength

Which has to be experienced to be understood.

So, we all have to accept pain,

Even sometimes destructive pain.

For it is part of the scheme of things,

And the mind can manage it,

And the mind will become stronger for the practice.

Bởi không nó diệt ta.

Và,

Từ thành lũy này

Điều tốt lành sẽ đến

Bù đắp nỗi đau kia.

Những thành tựu cuộc sống,

Cho ta niềm hạnh phúc,

Từ sức mạnh bên trong,

Những điều ta đã trải

Ta chấp nhận cơn đau

Những cơn đau khủng khiếp,

Như những điều bình thường,

Tinh thần sẽ mạnh hơn,

Trong cơn thử thách đó.

— Jonathan Wilson-Fuller

(Phước Huệ Huỳnh Ngọc Diệp dịch)

 

The reason for including this poem, with the kind permission of its author, is that it was written when Jonathan was only nine years old! (6)

Bài thơ này được viết khi tác giả Jonathan Wilsin Fuller mới lên 9. Đó là lý do chính khiến tôi (Ajahn Brahm) xin ghi lại để quý đọc giả thưởng lãm.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a882/chuong-5-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://center4selfcare.wordpress.com/2018/03/25/who-ordered-this-truckload-of-dung/